HELPFREELYAPP™ - LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

U gaat ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door de volgende Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (deze "EULA"). De "HelpfreelyApp™" of "Software", zoals gebruikt in deze EULA, doelt op de software die ontworpen is om te werken met de op uw apparaat geïnstalleerde internetbrowser en omvat alle updates, revisies, patches, of andere modificaties die van tijd tot tijd kunnen worden aangebracht in deze software. De HelpfreelyApp™ software werkt als een herinnering die verschijnt wanneer de gebruiker een van onze partnerwinkels bezoekt. De functies zijn onder andere het verbeteren van de gebruikerservaring binnen de resultaten van zoekmachines, waardoor u gemakkelijk toegang krijgt tot de diensten aangeboden via Helpfreely.org, en waardoor onze gebruikers geholpen worden fondsen voor hun geselecteerde Goede Doelen in te zamelen door middel van hun "Gekwalificeerde Aankopen". Het is de Gebruikers toegestaan om de Helpfreely Software Applicatie ("HelpfreelyApp™") gratis te downloaden en te openen met als doel het verbeteren van hun ervaring tijdens het gebruik van de Diensten van Helpfreely.org en waardoor ze kunnen profiteren van alles wat de site te bieden heeft

De HelpfreelyApp™, documentatie en lokale apparaatbestanden geïnstalleerd of gebruikt door de installatietoepassing zijn eigendom van de HELP FREELY FOUNDATION, F.C., hierna ("H.F.F."), gevestigd in de Calle Eduardo Benot, nummer 1, 6de verdieping, Las Palmas de Gran Canaria, 35007, Spanje. H.F.F. is een non-profit rechtspersoon georganiseerd en bestaande onder de wetten van SPANJE en naar behoren geregistreerd bij de Spaanse "Registro Autonomico de Fundaciones "met charitatief nummer: ES-G76201334.

HelpfreelyApp™, dokumentaatio sekä paikalliset tiedostot on asennettu tai niitä käyttää asennussovellus jonka omistaa HELP FREELY FOUNDATION F.C., myöhemmin (“H.F.F.”), jonka osoite on Calle Eduardo Benot, Numero 1, 6. kerros, Las Palmas de Gran Canaria, 35007, Espanja. H.F.F on ei-­kaupallinen yritys, joka toimii ESPANJAN lakien alaisena, ja joka on rekisteröity espanjalaiseen “Registro Autonómico de Fundaciones”iin hyväntekeväisyysnumerolla ES-G­76201334.

Alle software die H.F.F. aan derden biedt valt onder de beperkingen en bepalingen die door deze EULA geschetst worden.

Overzicht

Helpfreely.org vergemakkelijkt geldinzamelingen ten voordele van non-profit associaties en andere in aanmerking komende organisaties (“Goede Doelen”), mogelijk gemaakt dankzij het online aankopen van producten of diensten die onze Gebruikers uitvoeren tijdens het winkelen bij deelnemende handelaars (“Partners”). Helpfreely.org is eigendom van de HFF en verwijzingen naar "wij" of "onze" of "ons" in dit EULA, of vermeldingen van Helpfreely.org, verwijzen naar zowel Helpfreely.org als de H.F.F.

H.F.F. verleent hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbaar licentie voor het installeren en gebruiken van de Helpfreely Software Application ("HelpfreelyApp™") met het Toegestane Gebruik en Beperkingen zoals hieronder weergegeven. Deze EULA verleent u niet het recht om elke vorm van ondersteuning, telefonische ondersteuning, software-updates, verbeteringen noch een hard-copy documentatie van ons te ontvangen met betrekking tot de Software. De website Helpfreely.org die zich bevindt op http://www.helpfreely.org (de "Site"), haar bijbehorende diensten die ontworpen zijn voor eindgebruikers (gezamenlijk de "Diensten"), en andere gerelateerde toepassingen, waaronder de HelpfreelyApp™, worden gratis aangeboden aan gebruikers door de H.F.F. Uw gebruik van de HelpfreelyApp™ houdt in dat u begrijpt en akkoord gaat om te voldoen aan de volgende EULA en de Dienstvoorwaarden en het Privacybeleid van Helpfreely.org.

(https://www.helpfreely.org/terms-and-conditions/)

(https://www.helpfreely.org/privacy-policy/)

Bovendien, houdt het gebruik van de HelpfreelyApp™ uw volledige toestemming in om het beleid zoals hieronder beschreven met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

De H.F.F. behoudt zich het recht voor om periodiek actualiseringen en/of wijzigingen aan te brengen in deze EULA en zal deze nieuwe versie beschikbaar maken op de site. Mocht u, bij het openbaar maken van deze veranderingen, de HelpfreelyApp™ blijven gebruiken, dan is uw aanvaarding van deze nieuwe EULA impliciet. Wij stellen voor dat u onze site regelmatig controleert op updates.

Geen persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, of door de overheid uitgegeven ID-nummer) wordt automatisch verzameld via de HelpfreelyApp™. De app verzamelt echter informatie over de Goede Doelen die u ondersteunt en hoe u onze site en het internet gebruikt. Bovendien kunt u ervoor kiezen om ons te voorzien van uw persoonlijk identificeerbare informatie bij uw registratie voor een gebruikersaccount op onze Site, die kan worden uitgevoerd via e-mail of door te verbinden met bepaalde sociale media accounts ("Sociale Login"), met inbegrip van Facebook, Google+, en Twitter. De H.F.F. maakt het een prioriteit transparant en respectvol te zijn bij het gebruik van uw gegevens, en wij stellen voor dat u ons privacybeleid, die altijd beschikbaar is op onze website, leest en begrijpt.

Naar aanleiding van de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze EULA, verleent de H.F.F. u de niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, wereldwijde toegang (rekening houdend met eventuele beperkingen zoals uiteengezet in deze EULA) tot de HelpfreelyApp™, inclusief updates, revisies of nieuwe versies die in de toekomst beschikbaar kunnen worden gemaakt. Tenzij na uitdrukkelijke verleende schriftelijke toestemming van de H.F.F. mag u uitsluitend de HelpfreelyApp™ gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Zo is het u niet toegestaan de HelpfreelyApp™ voor commerciële doeleinden te verkopen, verhuren, leasen, in sublicentie te geven, uit te geven, toe te wijzen, of op welke wijze dan ook door te geven of te exploiteren.

Het is verboden om de broncode of algoritmen zoals gebruikt in de HelpfreelyApp™ te kopiëren, wijzigen, reproduceren, reverse engineeren, reverse compileren, of het uitvoeren van elke poging om toegang tot de broncode of algoritmen te krijgen. U zal geen handelsmerken, auteursrechten, of aankondigingen van andere eigendomsrechten die in of toegankelijk zijn via de HelpfreelyApp™ verwijderen noch wijzigen. Bovendien is het niet toegestaan de HelpfreelyApp™ te bewerken of een afgeleid programma maken, tenzij u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Helpfreely.org hebt verkregen.

Helpfreely.org behoudt elk recht en alle andere rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst, de Dienstvoorwaarden, ons privacybeleid, of elders. De aan u verleende rechten onder deze EULA zijn geldig tot u of H.F.F. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. U kunt dit doen door het verwijderen en vernietigen van al uw kopieën van HelpfreelyApp™. Deze EULA kan ook worden beëindigd indien u niet voldoet aan een van de bepalingen die in de EULA of de Dienstvoorwaarden voorkomen. De H.F.F. behoudt zich het recht voor deze EULA te beëindigen, de HelpfreelyApp™ uit te schakelen, of een dienst te staken zonder voorafgaande kennisgeving

Softwarefunctionaliteit

Door akkoord te gaan met deze EULA is het u toegestane gebruik en haar beperkingen met betrekking tot de HelpfreelyApp™ als volgt:

Als u ervoor kiest om de HelpfreelyApp™ te installeren, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de HelpfreelyApp™ u kan vragen om een link te activeren om het werven van fondsen voor uw geselecteerde Goede Doelen te vergemakkelijken wanneer u de website van één van onze partnerwinkels bezoekt. Een donatie kan alleen worden gegenereerd op basis van uw aankoop als u op “Activeer de App” klinkt, OK, Verdergaan, AAN, of een soortgelijke optie, die kan afhangen van de taal en de versie van de HelpfreelyApp™ die u gebruikt. Door het gebruik van deze links, laat je onze partners weten dat u winkelt via Helpfreely.org, die de H.F.F. toestaat de resulterende fondsen van uw Gekwalificeerde Aankopen (zie de Dienstvoorwaarden voor meer informatie over "Gekwalificeerde Aankopen") te transformeren naar donaties ten voordele van uw gekozen Goede Doelen. Geen van uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt via deze links doorgegeven, noch verandert het gebruik van deze links uw winkelervaring op geen enkele manier. Deze links zenden echter een unieke identificatiecode uit, waarmee helpfreely.org uw Gekwalificeerde Aankopen koppelt met uw geregistreerde account (als u die heeft) en uw gekozen Goede Doelen. Deze identificatiecode wordt gebruikt voor marketing en rapportage doeleinden.

Extra functies of eigenschappen kunnen nu of in de toekomst worden toegevoegd aan de HelpfreelyApp™. De genoemde extra functies kunnen inhouden:

Intellectuele Eigendom

U begrijpt en accepteert dat u op basis van deze EULA uitsluitend een licentie op het gebruik van de HelpfreelyApp™ neemt en dat de H.F.F. en haar licentiegevers de eigendom behouden over alle andere rechten, titels, en belangen. Deze kunnen alle documentatie, materialen en diensten omvatten die de H.F.F. voor u beschikbaar maakt via onze site (Helpfreely.org), in aanvulling op de intellectuele eigendomsrechten en op de HelpfreelyApp™. In deze EULA, moet "Intellectuele eigendom" worden opgevat als die rechten beheerst door het handelsmerk, patent, geheime handelswetten, of auteursrecht, evenals extra intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, waaronder morele of exploitatierechten, zoals wereldwijd erkend door een land of jurisdictie, zonder beperking.

Aanvullende verplichtingen

Door het installeren van de HelpfreelyApp™, bevestigt dat u ofwel eigenaar of een geautoriseerde gebruiker van de apparaat bent waarop de HelpfreelyApp™ wordt geïnstalleerd en gebruikt. U begrijpt en stemt ermee in dat de diensten geschetst in deze EULA onderworpen zijn aan en uw gebruik van deze diensten en andere gerelateerde diensten altijd dient te voldoen aan alle lokale, provinciale, nationale en internationale statuten, regels, voorschriften en wetten. U begrijpt en aanvaardt ook dat u het u verboden is gebruik te maken van een spider, robot, of andere handmatige of automatische processen of apparaten die de juiste functionaliteit van de HelpfreelyApp™ of aanverwante diensten probeert te belemmeren, behalve in het geval dat u de HelpfreelyApp™ verwijdert van een apparaat waarvan u de eigenaar of een geautoriseerde gebruiker bent.

GARANTIEAFWIJZING

Helpfreely.org biedt haar Diensten aan “zoals beschikbaar” en “zoals het is”, en sluit hiermee elk soort (expliciet, geïmpliceerd, gemachtigd, legaal of gelijkwaardig) garantie, protest of waarborg uit, inclusief en zonder beperking elke impliciete waarborg met betrekking tot de titel, niet inbreuk, commerciële geschiktheid voor een bepaald doel, of voortvloeiend uit het gebruik. Helpfreely.org, in overeenstemming met het algemene karakter van het voorgaande statement, kan niet garanderen dat de diensten geschikt zijn voor uw behoeften, noch kunnen we garanderen dat u altijd volledig accurate informatie zal ontvangen wanneer u van de diensten gebruik maakt, of dat, door de toegang tot, het gebruik, of bedienen van de Diensten in hun geheel, of een van hun onderdelen, vrij zal zijn van fouten, virussen, en/of onderbrekingen of anderszins veilig. Uw gebruik van de diensten impliceert uw instemming met en begrip van de mogelijke risico’s die kunnen ontstaan, die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, gegevensverlies of schade van welke aard dan ook aan uw apparaatsysteem dat kan voortvloeien uit het downloaden, installeren of uitvoeren van de HelpfreelyApp™ of andere Helpfreely.org-gerelateerde applicaties of code. In overeenstemming met de eerder genoemde disclaimer, begrijpt en erkent u dat Helpfreely.org geen officiële goedkeuring geeft, noch enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot alle links, inhoud of diensten van derden claimt. U gaat er tevens mee akkoord dat Helpfreely.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden, direct of indirect, voor elke schade of verlies veroorzaakt of verondersteld, dat kan worden veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op enige van bovengenoemde of andere diensten, werkwijzen van de inhoud, producten, marketingpublicaties of andere materialen beschikbaar of aangeboden door sites van derden of diensten die kunnen worden benaderd via een van onze diensten, die omvatten maar niet beperkt zijn tot die van Goede Doelen van Partners. Mocht u ervoor kiezen om te communiceren met dergelijke diensten van derden of sites, bevestigt u dat deze interacties uitsluitend tussen u en die derde blijven en dat Helpfreely.org elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid zal weigeren mocht u beslissen om lid te worden of deel te nemen aan diensten van Partners of derden, beschikbaar via onze diensten, zoals Facebook, Twitter, Google+, en Instagram, enz. U aanvaardt tevens dat Helpfreely.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gehouden met betrekking tot uw naleving, of het niet naleven, van de voorwaarden die door dergelijke derden op u kunnen worden toegepast, mocht u ervoor kiezen die dienst te gebruiken of eraan deel te nemen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt dat noch u noch een derde partij Helpfreely.org, haar Gebruikers, Geregistreerde Goede Doelen, Legendes en licentiegevers, inclusief hun respectievelijke managers, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en hun delegaties aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen stellen voor morele, directe, indirecte, accidentele, bijzondere, resulterende of hoge schade, die kunnen omvatten maar niet beperkt zijn tot winst of inkomen dat is verloren gegaan, alsook elke andere schade van welke aard dan ook, op een of andere manier resulterend uit of gelinkt aan uw toegang tot en/of gebruik van Diensten van Helpfreely.org, zonder rekening te houden met hoe ze werden veroorzaakt, zij het onder contract, strikte aansprakelijkheid, inbreuk of schending of enige andere assumptie van aansprakelijkheid, en ongeacht of Helpfreely.org een voorafgaande melding heeft ontvangen over mogelijke schade. De voorgemelde restricties zullen van toepassing blijven niettegenstaande de mislukking van de essentiële doelstelling van een beperkt rechtsmiddel.

Indien uw gebruik van de site, de HelpfreelyApp™, deze EULA, of andere geschreven beleidsdocumenten die beschikbaar zijn op de Site Helpfreely.org resulteert in een claim of aanleiding geeft tot een handeling van welke aard dan ook, dient de claim of oorzaak tot handeling binnen een periode van dertig (30) dagen worden ingediend nadat het voorgemelde aan het licht is gekomen of de klacht zal verboden blijven, wordt de klacht als nietig beschouwd

Updates en ondersteuning

U begrijpt dat, hoewel we niet verplicht zijn om dit te doen, we ervoor kunnen kiezen om de HelpfreelyApp™ op elk moment te actualiseren, en dergelijke updates beschouwd worden als onderdeel van en onder voorbehoud van de voorwaarden in deze EULA, die op elk moment kan worden bijgewerkt of gewijzigd zoals hierboven beschreven. Een dergelijke aanpassing mag een verplichting van de kant van de H.F.F. impliceren om verdere updates te verstrekken, noch is H.F.F. verplicht om te voorzien in een vorm van technische ondersteuning, gezien het feit dat we de HelpfreelyApp™ gratis ter beschikking stellen. Elke technische ondersteuning waarvoor we kiezen om te voorzien zal voldoen aan het standaard ondersteuningsbeleid dat we hebben vastgesteld, en we behouden ons het recht om het op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, mochten we dit nodig achten.

Algemeen

De volledige en complete overeenkomst tussen de H.F.F. en u, de eindgebruiker, met betrekking tot het gebruik van de HelpfreelyApp™ bestaat uit deze EULA, onze Dienstvoorwaarden en ons Privacybeleid, (rekening houdend met eventuele toekomstige wijzigingen door Helpfreely.org zoals toegestaan in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarden). De interpretatie of begrip van een term of een gedeelte van deze EULA zal geen rekening houden met eventuele tussentitels, aangezien ze uitsluitend verstrekt zijn voor referentie. Elk falen, aan de zijde van Helpfreely.org, een recht of bepaling in deze EULA toe te passen of af te dwingen van de toepassing kan niet begrepen of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van een dergelijke recht of bepaling. Mocht een bevoegde rechtbank enig deel van deze EULA niet afdwingbaar, ongeldig of niet van toepassing bevinden, dan zullen de overige delen van deze EULA relevant en van toepassing blijven. Elke bepaling van deze EULA die niet-afdwingbaar bevonden wordt in een bepaald rechtsgebied zal ten volle van kracht blijven ten aanzien van alle andere jurisdicties. Tenzij onze voorafgaande schriftelijke toestemming is toegekend, is het u niet toegestaan uw rechten over te dragen als beschreven in deze EULA, en elke poging om dat te doen wordt als nietig beschouwd. Indien een bepaling verder moet bestaan na beëindiging van deze EULA teneinde geldig te blijven zoals het is gedefinieerd in deze EULA, zal de voorgenoemde bepaling de gestelde beëindiging overleven.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze EULA worden geregeerd door en is opgesteld naar de Spaanse wetgeving, zonder rekening te houden met de regels en provisies omtrent conflicten-tussen-wetten. U stemt in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van zittende rechtbanken gelokaliseerd in Las Palmas G.C. (Spanje) om wettelijke zaken op te lossen volgend uit deze EULA.

ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS AF TE ZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET JURY MET BETREKKING TOT ELKE RECHTSZAAK, HANDELING OF PROCEDURE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DEZE EULA.