DIENSTVOORWAARDEN VOOR GOEDE DOELEN

Diensten verleend door HELP FREELY FOUNDATION, F.C., hierna (“H.F.F.”), gedomicilieerd in Calle Eduardo Benot, Nummer 1, 6de verdieping, Las Palmas de Gran Canaria, 35007, Spanje. H.F.F. is een non-profit organisatie georganiseerd en bestaande onder de wetten van SPANJE en correct geregistreerd bij de Spaanse “Registro Autonómico de Fundaciones” met als charitatief nummer: ES-G76201334.

OVERZICHT

Helpfreely.org vergemakkelijkt geldinzamelingen ten voordele van non-profit organisaties en andere in aanmerking komende organisaties (“Goede Doelen”), mogelijk gemaakt dankzij het online aankopen van producten of diensten die onze Gebruikers uitvoeren tijdens het winkelen bij deelnemende handelaars (“Partners”). Helpfreely.org is volledig eigendom van de H.F.F. en referenties naar “wij” of “ons” in deze Dienstvoorwaarden (“DV”), of verwijzingen naar Helpfreely.org verwijzen zowel naar Helpfreely.org als naar de H.F.F.

De Helpfreely.org website, op het adres www.helpfreely.org (de “Site”), is zonder directe kosten beschikbaar voor eindgebruikers (“Gebruiker”) en geregistreerde Goede Doelen. Door gebruik te maken van de Site en/of gerelateerde Helpfreely.org diensten of applicaties die beschikbaar zijn gemaakt op de Site (gezamenlijk de “Diensten”), bevestigt u (“Goede Doel”) dat u begrijpt en akkoord gaat wettelijk verantwoordelijk gehouden te worden aan de voorwaarden zoals vermeld in deze DV; daarenboven verleent u de volledige instemming met het gegevensgebruik –en verzameling alsook met het openbaarmakingsbeleid zoals beschreven in ons Privacybeleid. Door het downloaden van de HelpfreelyApp™, gaat U ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers ( "EULA").

Helpfreely.org behoudt het recht deze DV periodiek te updaten en/of aan te passen en zal die nieuwe versie beschikbaar maken op de Site. Indien u na het vrijgeven van die wijzigingen de Site blijft gebruiken en/of gebruik blijft maken van de Diensten, gaat u impliciet akkoord met de DV. We raden u aan de Site regelmatig te controleren op updates.

GOEDE DOELEN

Registratie van Goede Doelen

Registratie is noodzakelijk wilt u in aanmerking komen voor het ontvangen van fondsen verzameld ten voordele van uw Goede Doel door middel van online aankopen van Gebruikers op Partnersites. Niet-geregistreerde Goede Doelen kunnen de Site betreden zonder voorafgaande registratie maar Helpfreely.org kan die niet-geregistreerde Goede Doelen geen donatiebetalingen en ondersteuning bieden met betrekking tot het inzamelen van fondsen aangezien die diensten uitsluitend aan geregistreerde Goede Doelen worden aangeboden. We moedigen de voltooiing van het registratieproces sterk aan zodat u in aanmerking komt voor het ontvangen van betalingen en voordelen haalt uit onze ondersteunende diensten. Door te registreren krijgen Goede Doelen toegang tot bepaalde exclusieve voordelen, waaronder:

Het registratieproces van Goede Doelen

Goede Doelen moeten een volledig registratieformulier indienen en hun akkoord geven met deze DV door het vakje op de registratiepagina aan de vinken. Registratie houdt in dat een Goed Doel begrijpt en akkoord gaat met het volgende:

Privacy

Uw vertrouwelijke informatie wordt nooit verzameld door Helpfreely.org, tenzij u dit persoonlijk doorgeeft bij registratie op de Site, door uw e-mailadres op te geven of door andere vertrouwelijke informatie door te geven of door intentioneel contact met ons op te nemen. Voor verdere informatie over welke persoonlijk identificeerbare en niet persoonlijk identificeerbare informatie we verzamelen, alsook hoe we het gebruiken, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

In aanmerking komen als een Goed Doel

Helpfreely.org werkt samen met vele verschillende Goede Doelen, inclusief liefdadigheidsorganisaties, religieuze organisaties, federaties, godsdiensthuizen, educatieve instellingen, associaties, humanitaire groepen, gezondheidsorganisaties en andere. We zijn trots om deze Goede Doelen Diensten te verlenen die bijdragen tot het inzamelen van geld om hun projecten te steunen alsook de relatie met hun steunverstrekkers te versterken.

Helpfreely.org, als een niet-partijdige non-profit rechtspersoon, behoudt een neutrale positie met betrekking tot missies, geloof of doelstellingen van onze cliënten.

Helpfreely.org streeft naar samenwerking met organisaties die ons engagement voor een wereld van gelijke kansen en vrij van discriminatie deelt. We werken niet samen met groepen die geweld, haat, discriminatie, intolerantie of elke idee dat ingaat tegen onze visie promoten en we behouden ons het recht ons eigen oordeel te vellen met betrekking tot de evaluatie of een organisatie al dan niet met deze principes verenigbaar is.

We eisen dat het Goede Doel sterk ingebed is in het land en in aanmerking komt voor donaties onder de toepasselijke wetten van het land waar het Goede Doel gevestigd is. Helpfreely.org kan niet samenwerken met politieke actiecomités (PACs), politieke campagnes noch enige andere organisatie waarvan we vinden dat ze niet wettelijk in aanmerking komen voor donaties langsheen onze Diensten.

Hoewel Helpfreely.org samenwerkt met een groot aantal verschillende Goede Doelen hebben we het recht ons eigen oordeel te vellen of we samenwerken met een Goed Doel en of ze van onze Diensten gebruik kunnen maken voor welke reden dan ook.

Bovendien heeft Helpfreely.org het recht de samenwerking met een Goed Doel op elk moment stop te zetten om welke reden dan ook, die kan omvatten, maar niet beperkt is tot het gebruik van de Diensten voor illegale doelstellingen of in verband met activiteiten die we ongewenst beschouwen aangezien ze voor ons wettelijke aansprakelijkheidsproblemen kunnen veroorzaken of onze reputatie negatief kunnen beïnvloeden.

Relaties met Goede Doelen

Goede Doelen kunnen samenwerken met Helpfreely.org via geregistreerde en niet-geregistreerde relaties.

“Geregistreerde Goede Doelen” zijn die Goede Doelen die een formeel verzoek hebben ingediend en aanvaard zijn voor merk-coöperatieve (co-branding) Diensten en instemmen met deze DV. Indien u deze DV raadpleegt in naam van uw organisatie met de intentie een geregistreerd Goed Doel te worden, dient u met het volgende rekening te houden:

Beëindiging van de Relatie als een Geregistreerd Goed Doel

Na kennisgeving, ten minste 15 (vijftien) dagen van tevoren, heeft een Goed Doel het recht de relatie met Helpfreely.org op te zeggen. Het Goede Doel dient verplicht Helpfreely.org op de hoogte te stellen bij stopzetting alsook de keuze kenbaar te maken of het eenvoudigweg afziet van de ‘Geregistreerde’ status dan wel volledig wenst te worden uitgesloten van de Helpfreely.org-Site waardoor het de mogelijkheid verliest donaties van Gebruikers te ontvangen.

Indien een Goed Doel, uitverkoren door een Gebruiker, zijn relatie met Helpfreely.org heeft stopgezet of gewijzigd, behouden we ons het recht toe het Goede Doel automatisch te vervangen door een ander Goed Doel uit ons systeem zoals wij dit gepast achten totdat de Gebruiker een nieuw Goed Doel uit ons systeem kiest.

Verwijzingslinks

Een Goed Doel kan verwijzingslinks gebruiken die wij ter beschikking hebben gesteld met als doel extra fondsen in te zamelen maar dient een verwijzingslink binnen twee werkdagen van de site te verwijderen na verzoek van Helpfreely.org. U zult Helpfreely.org niet verantwoordelijk houden met betrekking tot de correcte werking van verwijzingslinks.

Het door ons aangeboden materiaal voor Goede Doelen mag niet gebruikt worden voor ongepast gedrag dat kan leiden tot de overtreding van deze DV of toepasselijke wetgeving. Ongepast gebruik kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het volgende:

ONLINE WINKELPROGRAMMA

Aankopen van goederen of diensten kwalificeren

Het is noodzakelijk voor de Gebruiker een winkelsessie te beginnen vanaf onze Site, door te klikken op de “Shop & Help®”-link of door gebruik te maken van onze HelpfreelyApp™ om een aankoop van goederen of diensten te voltooien die in aanmerking komt voor het inzamelen van geld ten voordele van een Goed Doel. Wanneer een Gebruiker de site van een Partner bezoekt via een van de hierboven vermelde methodes, dient hij/zij een gekwalificeerde aankoop uit te voeren om geld in te zamelen voor zijn of haar geselecteerde Goede Doel. Een ‘Gekwalificeerde Aankoop’ is een aankoop van goederen of diensten of een andere activiteit waarvan de Partner aangeeft dat ze in aanmerking komt als Gewalificeerde Aankoop.

Helpfreely.org zorgt ervoor dat de aankopen die in aanmerking komen bij een Partner op uw beheerderspagina komen te staan alsook de som van het ingezamelde geld ten voordele van het Goede Doel; de finale beslissing of de aankoop in aanmerking komt blijft echter in handen van de betreffende Partner.

Indien een aankoop wordt uitgevoerd tijdens een browsersessie en voltooid wordt in een andere, waarbij promotie-aanbiedingen werden bezocht of couponcodes werden gebruikt van een bron buiten Helpfreely.org om, voor of na op de website van de Partner te komen, kunnen door de Partner beschouwd worden als niet in aanmerking komend. Bovendien wordt elk geretourneerd goed of vroegtijdig stopgezette dienst automatisch geheel of gedeeltelijk gediskwalificeerd.

DONATIE BETALINGEN VOOR GOEDE DOELEN

Ingezamelde fondsen en Donaties voor Goede Doelen

Helpfreely.org ontvangt marketingfondsen op basis van de Gekwalificeerde Aankopen uitgevoerd door Gebruikers via een van onze Diensten en deze fondsen komen van de Partners, agenten of derde partijen. Donatiepercentages zoals vermeld op de website van Helpfreely.org worden berekend op de netto aankoopprijs (er worden geen fondsen ontvangen op basis van belastingen of vervoers- en behandelingskosten) en geven het aantal geld weer dat Gebruikers kunnen inzamelen voor hun gekozen Goede Doel. Tot vijfennegentig procent (95%) van al het geld dat wordt opgehaald voor de Goede Doelen, zoals aangegeven op de website, zal worden herverdeeld door de H.F.F. als een donatie aan de desbetreffende Goede Doelen. De H.F.F. zal de overblijvende fondsen gebruiken om administratieve, promotionele en andere kosten te dekken zodat de toekomstige werking van onze Diensten en Missie gevrijwaard blijven.

Helpfreely.org onderneemt alle commercieel redelijke pogingen wat betreft de accuraatheid van deze cijfers, maar eigenlijke marketingfondsen en de respectievelijke donaties zullen altijd afhangen van de activiteiten van de Partners, agenten of derde partijen aangezien hun commissies onderhevig zijn aan verandering en kunnen variëren naargelang het product of de dienst. Helpfreely.org voert geen controle uit op het beleid van zijn Partners, agenten of derde partijen noch is Helpfreely.org verantwoordelijk voor afwijkingen in het marketingbudget.

Tijdstip van Donatie betalingen

Helpfreely.org voert betalingen uit aan Goede Doelen op een maandelijkse basis en dit via bankoverschrijving, ongeveer 120 dagen nadat een gekwalificeerde aankoop werd uitgevoerd. Binnen deze periode krijgen Partners voldoende tijd om de opbrengst op aankopen te crediteren en de fondsen over te maken aan Helpfreely.org.

In sommige gevallen kan deze periode echter langer zijn aangezien bepaalde types van goederen of diensten langere annuleringsperiodes kennen. Bepaalde vakantiegoederen of diensten, bijvoorbeeld, kunnen een annuleringstermijn tot de eigenlijke consumptie of het gebruik van goederen of diensten toestaan. In deze bepaalde gevallen wacht Helpfreely.org het tijdstip af van eigenlijke consumptie of gebruik van de goederen of diensten voordat het mogelijk wordt de resulterende donatie uit te voeren.

De betaling van donaties vereist een minimum balans van ingezamelde fondsen per munteenheid zoals beschreven in de volgende tabel. Zodra de minimale balansdrempel is overschreden kan een Goed Doel betaling verzoeken op voorwaarde dat ze ons het noodzakelijke belastingnummer en de correcte bankinformatie hebben doorgegeven (inclusief een digitale kopie van hun officiële bankgegevens zoals RIB, IBAN, BIC, SWIFT, enz.), en zij moeten allen goedgekeurd zijn door ons boekhoudingsteam voordat de betaling kan plaatsvinden. Het is belangrijk te onthouden dat de bedragen in euro´s voor Europese landen met de euro via het SEPA systeem zullen worden overgemaakt aan de ingevoerde bankrekeningen. Om de uitbetaling succesvol te laten plaatsvinden, moet het bankrekeningnummer gevestigd zijn in hetzelfde land als waar de stichting geregistreerd is. Voor landen die niet de euro gebruiken worden de bedragen in euro overgemaakt via Paypal. Elk aanvullend betalingsverzoek dient tevens aan de voorgenoemde eisen te voldoen, inclusief de minimale balans. We vragen dat elk Goede Doel te allen tijde accurate en up-to-date informatie verschaft om de betaling te vergemakkelijken. Het Goede Doel accepteert dat de H.F.F. een vergoeding behoudt van al het geld dat aan elk Goede Doel wordt betaald, om de administratieve en lopende kosten te dekken voor de stichting. Genoemde vergoeding wordt berekend op basis van de HelpRank van het Goede Doel op het moment van het verzoek om betaling en dit resulteert in een vergoeding van 5% bij een HelpRank groter of gelijk aan 6 punten, een vergoeding van 8% bij een HelpRank tussen 4 en 5,99 punten, een vergoeding van 15% bij een HelpRank tussen 2 en 3,99 punten en een vergoeding van 25% bij een HelpRank van minder dan 2 punten. Elke werkelijke donatiebetaling zal het resterende geld weergeven dat is ingezameld voor een Goed Doel door onze gebruikers, nadat de vergoedingen van de H.F.F. zijn afgetrokken. De H.F.F. zal steeds het verschuldigde netto bedrag overschrijven op de rekening van de Non-profit organisaties. H.F.F. is echter niet verantwoordelijk voor extra kosten die uw bank mogelijks kan aanrekenen voor het ontvangen van gelden, wisselkoers verschillen, of andere soortgelijke bankkosten.

Uitzonderingen van Donatie betaling

In geval zich een evenement of specifiek omlijnde gebeurtenis voordoet die buiten onze controle valt, kan Helpfreely.org niet in staat zijn een donatiebetaling aan de Goede Doelen te voltooien. Deze omstandigheden houden in, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

U begrijpt dat Helpfreely.org het recht heeft verworven fondsen voor of verschuldigd aan een Goed Doel te gebruiken om kosten te dekken verschuldigd aan Helpfreely.org door dit Goed Doel. Na een periode van 12 maanden inactiviteit kunnen we de geaccumuleerde balans zoals gegenereerd door het Goede Doel naar eigen goeddunken annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van het Goede Doel alle belastingen en/of sociale zekerheidsbijdragen gerelateerd aan de betaling van donaties zoals gedaan door Helpfreely.org te betalen.

U begrijpt dat noch deze overeenkomst noch een van de onderdelen moet worden geïnterpreteerd als een werkgever-werknemer relatie of partnerschap tussen Helpfreely.org en uw Goed Doel.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Verbod

U begrijpt dat de informatie, gegevens, software, afbeeldingen, video’s, tekst, graphics, foto’s, logo’s, lettertype, geluiden en ander materiaal van de Diensten zich onder wettelijke beveiliging van auteursrecht, handelsmerken en ander intellectuele eigendoms- of bezitsrechten vallen. U begrijpt tevens dat, tenzij anders gesteld in deze DV, het u niet is toegestaan de Diensten aan te passen, te verwijderen, te publiceren, door te sturen, of te participeren in de verkoop of transfer. U gaat akkoord en aanvaardt dat het volledige eigendomsrecht met betrekking tot de Diensten, die niet beperkt zijn tot, maar de Site (exclusief de Inhoud aangemaakt als Goed Doel die u verschaft), en de HelpfreelyApp™ kunnen bevatten te allen tijde in de handen van Helpfreely.org en haar licentiegevers zal blijven.

Handelsmerken

Met uitzondering van alle handelsmerken, handelsnamen en/of dienstmerken van Helpfreely.org zoals Helpfreely.org, ““HelpFreely®”, "Helpfreely®", “HelpfreelyApp™” en “Shop & Help®”, zijn alle andere merknamen, dienstnamen, merkeigenschappen, logo’s en product en dienstnamen die u tegenkomt op de Diensten (“Merken”) eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U begrijpt dat, tenzij uitdrukkelijke instemming is verleend door de betreffende merkeigenaar, het u niet toegelaten is het Helpfreely.org-merk of merk van een derde partij aanwezig op de Diensten af te beelden of te gebruiken

VERBODEN GEBRUIK

SEM (Betaalde zoekopdracht) en Adverteren op Social Media

Met betrekking tot het promoten van Helpfreely.org in zoekmachines of sociale netwerken (bijvoorbeeld: Google Adwords, Yahoo! Bing Network, Facebook voor Business, Twitter advertenties, enz..) voor Goed Doel is het NIET TOEGESTAAN om publicatie(s) te kopen of te bieden op zoekwoorden en zoektermen die gebruik maken van de handelsmerken van Partners (inclusief handelsmerken van Helpfreely®)

Aanvullende Beperkingen

Het is u niet toegestaan broncodes of algoritmes, gebruikt in functionaliteiten van Diensten, te kopiëren, wijzigen, reproduceren, reverse engineren, reverse compileren of een poging te ondernemen er toegang tot te verschaffen. U zal geen beloftes en/of verplichtingen ondernemen voor of in naam van Partners of Gebruikers. U mag in geen geval bijdragen tot het ontstaan van kunstmatig verkeer naar de verwijzingslinks. Het is u ook verboden software, apparaten, routines of andere methodes te hanteren die kunnen interfereren met de correcte werking van de Diensten alsook het gebruik van geautomatiseerde middelen waaronder, maar niet beperkt tot, robots, agenten, scripts, apps, trojans of spiders die erop gericht zijn de Diensten te kopiëren, wijzigen, aan te passen, op te volgen of toegang tot te verkrijgen. U gaat er tevens mee akkoord het recht op de Diensten of technologieën die aan de Diensten ten grondslag liggen niet te kopiëren, wijzigen, aan te passen, reverse engineeren, een beveiligingsbelang te verlenen, te verhuren, uit te lenen, te leasen, te verkopen, licenties te verlenen noch te verdelen. Elk recht dat niet expliciet toegekend werd komt uitsluitend Helpfreely.org toe.

Gebruik van Helpfreely.org voor persoonlijk winstbejag

Helpfreely.org is ontwikkeld om Geregistreerde Goede Doelen ten goede te komen via het genereren van marketingfondsen die we omzetten naar micro-donaties. We stemmen niet in met het gebruik van onze Site of Diensten ten voordele van persoonlijk winstbejag van een Gebruiker, Legend, Goed Doel of elk ander individu of partij, en alle door onze Gebruikers gegenereerde fondsen komen uitsluitend ter ondersteuning van het door hen gekozen Goede Doel of, in het geval dat het Goede Doel als niet in aanmerking komend werd bevonden, zal een donatiebetaling ten voordele van een ander Goed Doel dat wij naar eigen goeddunken hebben geselecteerd uitgevoerd worden. Het account van elke Gebruiker, Legend, Goed Doel of een ander individu of partij waarvan wij ontdekken dat zij het liefdadigheidskarakter van Helpfreely.org misbruiken kan opgeschort of beëindigd worden naar eigen goeddunken, en u gaat akkoord dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van u of een derde partij voor het opschorten of stopzetten van uw toegang tot de Diensten.

Inhoud aangemaakt door Goede Doelen

Goede Doelen kunnen informatie of ander materiaal zoals beoordelingen, commentaren of video’s posten (“Inhoud aangemaakt door Goede Doelen”) dat zichtbaar is voor Gebruikers via Helpfreely.org. Het is u niet toegestaan informatie waarvan u niet de eigenaar bent en waar u niet de volledige distributierechten op het internet over beschikt door te sturen of op te laden naar Helpfreely.org voor verspreiding via de Diensten. Elke inhoud aangemaakt door Goede Doelen die u ons aanbiedt zal geen vertrouwelijkheidsrechten bezitten en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te dragen voor zulke Inhoud alsook elk gevolg gerelateerd aan dit posten of online publiceren. Wanneer een Goed Doel Inhoud aanbiedt aan Helpfreely.org om in de Diensten te worden opgenomen gaat dit Goede Doel akkoord het permanente wereldwijde royalty-vrije niet-exclusieve en onherroepelijke recht en licentie, inclusief de allesomvattende rechten op gebruik, distributie, reproductie, modificatie, redactie, publieke presenteren en/of afbeelden, sub-licenties voor en het doorgeven van de door Goede Doelen aangemaakte inhoud via de Diensten alsook elk merk-coöperatieve of gesyndiceerde versies van Diensten en marketing en andere materialen relevant voor het bedrijf Helpfreely.org met behulp van elk mediaformaat of kanaal. U onderschrijft ook dat u alle obligatoire rechten, licenties, toestemmingen en toelatingen bezit en ons die toekent zoals hierboven uiteengezet en u gaat ermee akkoord dat uw Inhoud aangemaakt door Goede Doelen in overeenstemming is met de beneden vermelde regels in de ‘Voorwaarden voor Inhoud aangemaakt door Goede Doelen’. Indien een Inhoud aangemaakt door Goede Doelen deze DV overtreedt, behoudt Helpfreely.org zich het recht voor (zonder verplichting) de discretionaire macht te gebruiken zonder beperking in een voorafgaande doorlichting om zo elke Inhoud aangemaakt door Goede doelen dat beschikbaar gesteld is door de Diensten te allen tijde te weigeren of te verwijderen voor welke reden dan ook met of zonder voorafgaande mededeling. Helpfreely.org aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het continue opvolgen of redigeren van Inhoud aangemaakt door Goede Doelen.

Voorwaarden voor Inhoud aangemaakt door Goede Doelen

Wanneer u Inhoud aangemaakt door Goede Doelen beschikbaar maakt bij Helpfreely.org voor gebruik in haar Diensten bevestigt u dat uw inhoud:

ALGEMEEN

Veiligheid

Helpfreely.org vindt het belangrijk u veilig te houden tijdens het gebruik van onze Diensten, maar we erkennen dat het buiten onze mogelijkheden ligt complete online veiligheid te garanderen. Uw hulp is daarbij cruciaal om Helpfreely.org veilig te houden en we vragen u dat u instemt met het volgende:

Mobiele en andere apparaten

De Diensten van Helpfreely.org worden aangeboden voor Goede Doelen zonder een directe kost, maar u bent nog steeds onderhevig aan de normale tarieven en kosten van mobiele dienstdragers, die diensten zoals tekstberichten, gegevensoverdracht of internettoegang kunnen omvatten.

LOPD

U begrijpt dat de H.F.F. confidentiële of persoonlijke gegevens opslaat in haar databank alsook alle ontvangen gegevens tijdens de samenwerking, of het nu over uw gegevens gaat of over gegevens door een derde partij na expliciete instemming. Deze databank helpt ons de Diensten correct te beheren zoals betalingen ten voordele van uw Goede Doel en updates met betrekking tot de campagnes van de Stichting.

Feedback

Helpfreely.org ontvangt graag feedback die u wenst aan te bieden, maar u begrijpt dat wanneer u ideeën, suggesties en feedback betreffende Diensten met ons deelt, die omvatten, maar zich niet beperken tot functionaliteiten, inhoud, Gebruikers, Goede Doelen of Partners die aanwezig zijn op onze Site of die u graag zou willen laten opnemen in de Diensten (“Feedback”), u ons het onherroepelijke recht toekent uw feedback te incorporeren, benutten en er gebruik van te maken op de manier waarvan wij denken dat dit gepast is, zonder verplichting u hiervoor te compenseren of te crediteren.

Cookiebeleid

Door gebruik te maken van de Site van Helpfreely.org gaat u akkoord met het gebruik van Cookies zoals vermeld in ons Cookiebeleid. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van Cookies adviseren wij u de gepaste wijzigingen aan uw browserinstellingen aan te brengen of de Helpfreely.org-Site helemaal niet te gebruiken. Merk echter op dat wanneer u het gebruik van Cookies beperkt of uitschakelt, u wijzigingen in uw ervaring op Helpfreely.org kunt opmerken.

Elektronische Handtekening

U erkent en gaat akkoord dat u een legaal bindende elektronische handtekening geeft en een wettelijk bindend contract aangaat wanneer u het vakje “IK GA AKKOORD” of een gelijkaardig vakje, formulier of link die wordt toegekend bij registratie op onze Site aanvinkt of aanklikt. U begrijpt ook dat, via deze elektronische handtekeningen, u akkoord gaat en wettelijk gebonden bent van deze DV. In overeenstemming met alle relevante voorschriften, regels, statuten, verordeningen of andere wetten, die de Spaanse wetten inzake elektronische handtekeningen en diensten van de informatiemaatschappij en Elektronische Handel (L ey Española 59/2003, de 19 de diciembre 2003, de firma electrónica, Ley Española 34/2002, van 11 juli, de servicios de la sociedad de la Información y de Comercio electrónico), zonder beperking kunnen omvatten, BEGRIJPT U EN GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE CONTRACTEN, HANDTEKENINGEN, BESTELLINGEN EN ANDERE AKTES, EVENALS HET BELEID INZAKE HET ELEKTRONISCH AFLEVEREN VAN MELDINGEN EN AKTES VAN TRANSACTIES GESTART OF UITGEVOERD MET DE HELPFREELYAPP™. Bovendien, gaat u akkoord af te zien van alle verplichtingen of rechten zoals die kunnen voorkomen in voorschriften, regels, verordeningen, statuten of andere wetten in enig rechtsgebied dat een originele handtekening kan vereisen of de levering of verzameling van niet-elektronische aktes, via niet-elektronische middelen.

Aansprakelijkheid

De Stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van én het onderhouden van de inhoud van hun website en/of van hun sociale media accounts.

Schadeloosstelling

Indien dit nodig is, gaat u akkoord Helpfreely.org te compenseren, te verdedigen en vrij van verantwoordelijk te stellen alsook haar licentiegevers, Geregistreerde Goede Doelen en hun respectievelijke managers, werknemers, functionarissen, agenten en vertegenwoordigers vrij van verantwoordelijkheid te houden voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid, straf, kosten en toeslagen (inclusief redelijke kosten en tarieven van advocaten en expertdiensten, alsook van enige andere redelijke proceskosten) die kunnen voortvloeien uit:

Duur van de Diensten

De Diensten en de inhoud van de Site worden voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld, met uitzondering in geval van uitzonderlijke omstandigheden die dit onmogelijk maken als gevolg van overmacht of technische fouten. Helpfreely.org behoudt zich echter het recht voor het gebruik en/of de toegang tot de diensten en gratis inhoud op de Site op te zeggen of te beëindigen wat ons er niet van kan weerhouden, wanneer mogelijk, vooraf melding te maken aan de geregistreerde Goede Doelen die getroffen worden door die aanpassing.

Stopzetting van Diensten

Helpfreely.org houdt zich het recht voor om periodiek en te allen tijde wijzigingen aan te brengen of Diensten op te schorten (of onderdelen daarvan), ofwel tijdelijk ofwel permanent, met of zonder voorafgaande melding. U verleent uw instemming en begrijpt dat Helpfreely.org NIET aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van u of een derde partij voor Diensten (of onderdelen daarvan) te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U begrijpt tevens dat we ervoor kunnen kiezen, met of zonder voorafgaande melding, uw recht of dat van een Gebruiker of Goed Doel op toegang of gebruik van de Diensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten. In het bijzonder kunnen we naar eigen goeddunken bepalen dat u deze DV heeft overtreden of dat het verderzetten van uw toegang of gebruik een toepasselijke wet kan overtreden of schade kan berokkenen aan een andere Gebruiker, Goed Doel of aan ons. Indien u een Geregistreerd Goed Doel bent, aanvaardt u dat zulke eliminatie of stopzetting ook resulteert in het beëindigen van uw account en dat we niet aansprakelijk kunnen worden gehouden ten opzichte van u of een derde partij voor het opschorten of stopzetten van uw toegang tot de Diensten.

Een geregistreerd Goed Doel kan op elk moment verzoeken om zijn of haar geregistreerde account op Helpfreely.org af te sluiten door contact op te nemen via het volgende adres: info@helpfreely.org.

AFWIJZING VAN GARANTIE

Helpfreely.org biedt haar Diensten aan “zoals beschikbaar” en “zoals het is”, en sluit hiermee elk soort (expliciet, geïmpliceerd, gemachtigd, legaal of gelijkwaardig) garantie, protest of waarborg uit, inclusief en zonder beperking elke impliciete waarborg met betrekking tot de titel, niet inbreuk, commerciële geschiktheid voor een bepaald doel, of voortvloeiend uit het gebruik. Helpfreely.org, in overeenstemming met het algemene karakter van het voorgaande statement, kan niet garanderen dat de diensten geschikt zijn voor uw behoeften, noch kunnen we garanderen dat u altijd volledig accurate informatie zal ontvangen wanneer u van de diensten gebruik maakt, of dat, door de toegang tot, het gebruik, of bedienen van de Diensten in hun geheel, of een van hun onderdelen, vrij zal zijn van fouten, virussen, en/of onderbrekingen of anderszins veilig. Uw gebruik van de diensten impliceert uw instemming met en begrip van de mogelijke risico’s die kunnen ontstaan, die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, gegevensverlies of schade van welke aard dan ook aan uw computersysteem dat kan voortvloeien uit het downloaden, installeren of uitvoeren van de HelpfreelyApp™ of andere Helpfreely.org-gerelateerde applicaties of code. In overeenstemming met de eerder genoemde disclaimer, begrijpt en erkent u dat Helpfreely.org geen officiële goedkeuring geeft, noch enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot alle links, inhoud of diensten van derden claimt. U gaat er tevens mee akkoord dat Helpfreely.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden, direct of indirect, voor elke schade of verlies veroorzaakt of verondersteld, dat kan worden veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op enige van bovengenoemde of andere diensten, werkwijzen van de inhoud, producten, marketingpublicaties of andere materialen beschikbaar of aangeboden door sites van derden of diensten die kunnen worden benaderd via een van onze diensten, die omvatten maar niet beperkt zijn tot die van Goede Doelen van Partners. Mocht u ervoor kiezen om te communiceren met dergelijke diensten van derden of sites, bevestigt u dat deze interacties uitsluitend tussen u en die derde blijven en dat Helpfreely.org elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid zal weigeren mocht u beslissen om lid te worden of deel te nemen aan diensten van Partners of derden, beschikbaar via onze diensten, zoals Facebook, Twitter, Google+, en Instagram, enz. U aanvaardt tevens dat Helpfreely.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal worden gehouden met betrekking tot uw naleving, of het niet naleven, van de voorwaarden die door dergelijke derden op u kunnen worden toegepast, mocht u ervoor kiezen die dienst te gebruiken of eraan deel te nemen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt dat noch u noch een derde partij, Helpfreely.org, haar Gebruikers, Geregistreerde Goede Doelen, Legendes en licentiegevers, inclusief hun respectievelijke managers, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en hun delegaties aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen stellen voor morele, directe, indirecte, accidentele, bijzondere, resulterende of puntitieve schadevergoeding, die kunnen omvatten maar niet beperkt zijn tot winst of inkomen dat is verloren gegaan, alsook elke andere schade van welke aard dan ook, op een of andere manier resulterend uit of gelinkt aan uw toegang tot en/of gebruik van Diensten van Helpfreely.org, zonder rekening te houden met hoe ze werden veroorzaakt, zij het onder contract, strikte aansprakelijkheid, inbreuk of schending of enige andere assumptie van aansprakelijkheid, en ongeacht of Helpfreely.org een voorafgaande melding heeft ontvangen over mogelijke schade. De voorgemelde restricties zullen van toepassing blijven niettegenstaande de het falen van de essentiële doelstelling van een beperkt rechtsmiddel.

Indien uw gebruik van de site, de HelpfreelyApp™, deze DV, of andere geschreven beleidsdocumenten die beschikbaar zijn op de Site Helpfreely.org resulteert in een claim of aanleiding geeft tot een handeling van welke aard dan ook, dienst de claim of oorzaak tot handeling binnen een periode van dertig (30) dagen worden ingediend nadat het voorgemelde aan het licht is gekomen of de klacht zal verboden blijven.

Varia

Deze DV (samen met het Privacybeleid en de EULA, indien u de HelpfreelyApp™ of een gerelateerde Helpfreely.org-software heeft gedownload en geïnstalleerd) vormen samen de overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van de Diensten van Helpfreely.org. De voorgenoemde DV, beleidsdocumenten en overeenkomsten zijn beschikbaar in verschillende talen voor het gemak van onze Gebruikers en Goede Doelen; in geval van discrepanties tussen vertalingen is het echter de Spaanse versie die prevaleert over alle andere versies. In geval van conflict tussen deze DV en de Softwarelicentie-overeenkomst, neemt het EULA voorrang met betrekking op uw gebruik van de HelpfreelyApp™. De interpretatie of het begrip van een term of deel van deze DV houden geen rekening met de tussentitels aangezien zij slechts ter referentie dienen. Elke tekortkoming vanwege Helpfreely.org om de toepassing van een recht of provisie in deze DV toe te passen of af te dwingen kan niet begrepen of geïnterpreteerd worden als een vrijstelling van dergelijk recht of provisie. Indien een Rechtbank met jurisdictie een deel van deze DV niet afdwingbaar, ongeldig of niet toepasbaar acht blijven de overblijvende delen van deze DV relevant en van toepassing. Een niet afdwingbaar gevonden provisie van deze DV in een gegeven jurisdictie zal volledig afdwingbaar en van toepassing zijn in alle andere jurisdicties.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze DV worden geregeerd door en is opgesteld naar de Spaanse wetgeving, zonder rekening te houden met de regels en provisies omtrent conflicten-tussen-wetten. U stemt in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van zittende rechtbanken gelokaliseerd in Las Palmas G.C. (Spanje) om wettelijke zaken op te lossen volgend uit deze DV.