€131.31

Raised

12

Heroes

< Education

Apeldoorn

Young Africa International

Young Africa International

< Education

€131.31 Raised

12 Heroes

Support Young Africa International | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Young Africa leidt jongeren tussen de 15 en 25 jaar in zuidelijk Afrika op in een beroep dat leidt tot werk. De manier waarop Young Africa jongeren opleidt, is innovatief in alle opzichten: YA zet lokale NGO’s op die opleidingscentra oprichten. Op deze opleidingscentra krijgen jongeren een beroepsopleiding in combinatie met persoonlijke vorming, ondernemerschap en talentontplooiing. Door deze integrale aanpak vindt ten minste 80% van de jongeren werk binnen drie maanden na afstuderen. De opleidingen bij de Young Africa Centra worden gefranchised aan lokale ondernemers. Zij runnen een bedrijf waarin zij tegelijkertijd studenten een beroepsopleiding geven. Dit resulteert in financieel en organisatorisch zelfstandige opleidingscentra. Young Africa believes in the transformative power of young people. We empower young people through skills training, integrated with life skills and entrepreneurship training for employability and entrepreneurship. At least 80% of our students finds a job after their training. Taking own responsibility is the core of our work. Self-sustainability at our training centres is reached by establishing NGO's as owners of the training centres in each country and handing the centre over to a local team within 5 years. Financial self-sustainability is reached through renting out our vocational training departments to local entrepreneurs. They educate our students while running their businesses on-site. The rent covers the costs of the centre.

Some of the 12 Heroes who support Young Africa International:

Sharing is caring! Share Young Africa International to help them get more Support

Current projects

Wij zijn met één opleidingscentrum begonnen in Chitungwiza, Zimbabwe, in 1998. Omdat onze opleidingscentra binnen een aantal jaar financieel en organisatorisch op eigen benen staan, zijn wij inmiddels uitgegroeid naar zes opleidingscentra in drie landen in zuidelijk Afrika. Momenteel werken we aan het opzetten van opleidingslocaties in Botswana, Zambia en Zuid-Afrika. We started with one training centre in Chitungwiza, Zimbabwe, in 1998. Since our training centres will become financially and organisationally self-sustainable within 5 years after investment, we were able to expand with six training centres in three countries in Southern Africa. Currently we are setting-up traininglocations in Botswana, Zambia and South Africa.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.