€156.51

Raised

34

Heroes

WereldAsielen

Stichting WereldAsielen

< Environmental & Animal Protection

€156.51 Raised

34 Heroes

Support WereldAsielen | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Zwerfdier zijn is in Nederland al geen pretje, maar het valt in het niet bij het zijn van een zwerfdier in andere landen. Dieren moeten er in een vaak vijandige of onverschillige samenleving zien te overleven en veel dieren zijn derhalve verwaarloosd, verwilderd, gewond of ziek. Gelukkig wonen over ter wereld mensen met een hart voor deze dieren. Tegen de verdrukking in doen zij hun uiterste best voor al deze in nood verkerende honden, katten, ezels, paarden en andere dieren. Vaak in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, natuurgeweld of oorlog. Ze beginnen een eenvoudige opvang, verzetten in stilte bergen werk en redden wat er te redden valt. Deze onbaatzuchtige dierenhulp komt van mensen die het hun plicht vinden om deze weerloze dieren onderdak te bieden en liefdevol te verzorgen. Met vaak primitieve middelen krijgen de soms al ten dode opgeschreven dieren soms weer een toekomst. Dit verdient respect en steun. Voor deze projecten maakt WereldAsielen zich sinds 2004 sterk door incidentele of structurele steun te bieden, waardoor deze mensen zich steeds beter kunnen redden. De missie van WereldAsielen is het verbeteren van de leefomstandigheden van buitenlandse zwerfdieren.

Some of the 34 Heroes who support WereldAsielen:

Sharing is caring! Share WereldAsielen to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.