€25.08

Raised

25

Heroes

Vogelbescherming Nederland

Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels

< Environmental & Animal Protection

€25.08 Raised

25 Heroes

Support Vogelbescherming Nederland | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Vogelbescherming werkt met boeren en vrijwilligers aan vogelvriendelijk beheer van weiden en akkers, waar bijvoorbeeld de grutto en veldleeuwerik sterk achteruitgaan. We maken ons sterk voor natuurbehoud in de voor vogels belangrijke Waddenzee en Zeeuwse delta. We lobbyen in Europa voor een vogelvriendelijk landbouwbeleid en het tegengaan van de vogeljacht. Ook steunen we vogelbescherming in een aantal Afrikaanse landen. Daarnaast willen we de leefomstandigheden voor vogels in steden verbeteren, want het gaat slecht met bijvoorbeeld de huismus. Dankzij de inzet van Vogelbescherming Nederland zijn belangrijke vogelgebieden behouden, en kunnen we nu nog genieten van ooievaars, ijsvogels en lepelaars.

Some of the 25 Heroes who support Vogelbescherming Nederland:

Sharing is caring! Share Vogelbescherming Nederland to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.