€28.11

Raised

11

Heroes

Stichting POA

Stichting Project Ondersteuning Asiels

< Environmental & Animal Protection

€28.11 Raised

11 Heroes

Support Stichting POA | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Wij zijn een non-profit organisatie. Alle donaties komen rechtstreeks bij de asiels of opvang terecht. Wij werken allen vrijwillig vanuit de behoefte iets te willen bijdragen aan het vele dierenleed om ons heen. Wij steunen nu 2 projecten; Fundación Jadoul Mes Que Gossos in Valencia, Spanje, en Ezelopvang Aide-Aux-Anes in Gipcy, Frankrijk. Beide projecten zijn particulier en worden gedaan door vrijwilligers. Twee projecten door vrijwilligers met een ideaal! Een ideaal waar wij ons helemaal in kunnen vinden, en waar wij graag een steentje aan bijdragen. Uitgebreide informatie over beide projecten vind u onder Projecten op deze site, www.stichtingpoa.nl Wij richten ons erop projecten duidelijk te omschrijven, zodat donoren en sponsoren er zicht op hebben wat er met hun donatie gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor voeding, een reparatie, een verbouwing, medicijnen, een sterilisatie-actie, een operatie, voorlichting , enz. Wij doen hiervan verslag op onze site en Facebook, en plaatsen een maandelijks financïeel overzicht . Wij vinden het erg belangrijk ook in de betreffende landen mee te helpen aan het ondersteunen van organisaties die de Dierenwetgeving willen verbeteren. Op dit moment ontbreekt het daarvoor aan tijd en geld, maar in de toekomst hopen we hier wat mee te kunnen doen. Uiteindelijk zou het mooiste wat wij kunnen bereiken zijn dat we overbodig worden!

Some of the 11 Heroes who support Stichting POA:

Sharing is caring! Share Stichting POA to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.