€56.62

Raised

15

Heroes

Stichting Charity Hands

Charity Hands

< Social and Economic Development

€56.62 Raised

15 Heroes

Support Stichting Charity Hands | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Onze missie is om zelfvoorzienende projecten op te zetten om arme gezinnen te helpen in diverse Derde wereld landen. We trainen mensen in biologische landbouwtechniek en trouw rentmeesterschap van land, familie en financien. We investeren in lokale mensen. We trainen, coachen en bewaken het proces, maar nemen niet de regie over. Het wordt geleid door lokale mensen, voor lokale mensen. Onze passie is om mensen een kans te bieden om uit de cirkel van armoede te komen, simpelweg omdat ze het waard zijn. Sinds 2006 zijn we geregistreerd als een christelijke stichting en werken we in India, Thailand, Kameroen, Malawi en daarbuiten. Laten we samen armoede bestrijden! Word een Helpfreely Hero! - English - Our mission is to establish self relying projects in order to help poor families in rural areas in several Third World countries. We train people in conservation agriculture and faithful stewardship of their land, family and finance. We invest in local people. We train, coach and monitor, but don’t take over. It's done by local people for local people. Our passion is to offer people a chance to step out of the circle of poverty, simply because they are worth it. We were established as a Christian foundation in 2006 and work in India, Thailand, Cameroon, Malawi and beyond. Let's fight poverty together!

Some of the 15 Heroes who support Stichting Charity Hands:

Sharing is caring! Share Stichting Charity Hands to help them get more Support

Current projects

Op dit moment bouwen we een landbouw training centrum in Bamenda, Kameroen. Het trainingcentrum biedt plaats aan 20 fulltime cursisten. De cursisten zullen meestal lokale boeren of vertegenwoordigers zijn van lokale gemeenschappen. Het centrum heeft demonstratie velden, om onze nieuwe, biologische methodiek te laten zien en ermee te oefenen. Veel Kameroeners zijn afhankelijk van landbouw, maar velen van hen zijn ondervoed en hebben lage opbrengsten. Door onze training in permacultuur kan dit veranderen. Als het trouw wordt toegepast, kan het resulteren in een viervoudige opbrengst in het eerste seizoen. Getalenteerde boeren worden uitgenodigd om toegerust te worden tot trainer. Vermenigvuldiging door te delen. - English - At present we are establishing an agricultural training center in Bamenda, Cameroon. The training center offers place for 20 full time trainees. Trainees will mostly be local farmers or representatives from the local communities. The center will hold demonstration fields, to show how to go about this new way of organic farming Most Cameroonians depend on agriculture, but many are malnourished and have low yields. Through our training in conservation agriculture things can change! If faithfully applied it can result in a double to four-fold harvest in the first season! Talented farmers will be invited and enabled to become trainers themselves. Multiplication by sharing.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.