€133.45

Raised

82

Heroes

Sea Shepherd Nederland

Stichting Sea Shepherd Conservation Society

< Environmental & Animal Protection

€133.45 Raised

82 Heroes

Support Sea Shepherd Nederland | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. Ruim 35 jaar later zijn directe acties op zee nog steeds het handelsmerk van Sea Shepherd. Onze missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Onze acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. Waar nodig gaan onze schepen de confrontatie aan met zeehondenjagers of walvisvloten.

Some of the 82 Heroes who support Sea Shepherd Nederland:

Sharing is caring! Share Sea Shepherd Nederland to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.