€1.41

Raised

4

Heroes

Sea First Nederland

< Environmental & Animal Protection

€1.41 Raised

4 Heroes

Support Sea First Nederland | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht als stichting in Nederland en in juni 2010 als vzw in België uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.

SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie.

De belangrijkste doelgroep voor SFF zijn kinderen en jongeren want zij zijn de ‘volwassenen van de toekomst’, maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek.

Some of the 4 Heroes who support Sea First Nederland:

Sharing is caring! Share Sea First Nederland to help them get more Support

Current projects

SFF informeert over 6 belangrijke onderwerpen: - Belang van de zee – Waarom zijn wij als mensen afhankelijk van gezonde zeeën? - Visserij en aquacultuur – Wat zijn de gevolgen van de verschillende methoden van vissen? - Vervuiling op zee – Weet u in hoeverre de zeeën vervuild zijn met plastic, olie en chemische stoffen? - Klimaatverandering en verzuring – Ook dit ernstige probleem vraagt onze aandacht waarbij iedereen een verschil kan maken. - Welzijn van zeedieren – Kan een vis ook pijn, angst en stress ervaren? Ja, wel degelijk! - Vis & gezondheid – Is vis eten wel zo gezond als vaak beweerd wordt? ACTIVITEITEN 1. Lespakketten en interactieve lessen op lagere en middelbare scholen 2. Voorlichting van het bredere publiek voor hogescholen, universiteiten, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke verenigingen, etc. 3. Evenementen (zoals Oceanenweek & World Ocean Day) 4. Campagnes en petities (zoals Tuna Free Restaurants en European Shark Week) 5. Documentatiecentrum 6. Lobbywerk als lid van organisaties zoals Seas at Risk, Eurogroup for Animals, Kust en Zee, OCEAN2012, Shark Alliance en Bond Beter Leefmilieu 7. Werven van leden en verkopen van merchandise 8. Waar en wanneer mogelijk werkt SFF samen met andere organisaties

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.