€2.37

Raised

4

Heroes

SDMT

Stichting De Mussen Toevlucht

< Environmental & Animal Protection

€2.37 Raised

4 Heroes

Support SDMT | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Stichting De Mussen Toevlucht bestaat uit een handjevol enthousiaste en idealistische vrijwilligers die vechten voor het behoud van de huismus in geheel Nederland Onze missie Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die compleet uit vrijwilligers bestaat die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort beschermt en ondersteunt door geheel Nederland en die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze zodat uitvliegende juvenilen nieuwe kolonies kunnen stichten daar. We redden tevens individuele huismussen, redden en beschermen separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van mussenhabitats want zonder habitat kan geen huismus overleven. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst.

Some of the 4 Heroes who support SDMT:

Sharing is caring! Share SDMT to help them get more Support

Current projects

Stichting De Mussen Toevlucht heeft als doel dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van een huismus of hele kolonies, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk beschermde nesten of habitat tegen te houden want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten).

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.