€1.47

Raised

1

Heroes

MHIVN

Mental Health Improvement Vietnam

< Social and Economic Development

€1.47 Raised

1 Heroes

Support MHIVN | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

MHIVN geeft de kanslozen in Vietnam een kans door onderwijs en training waardoor hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen toenemen. Het doel ervan is economische onafhankelijkheid.

Some of the 1 Heroes who support MHIVN:

Sharing is caring! Share MHIVN to help them get more Support

Current projects

Succesvolle en terugkerende projecten zijn het leren schrijven en lezen aan blinde kinderen, waardoor zij het reguliere onderwijs kunnen volgen. Alleenstaande moeders trainen in ondernemers vaardigheden en helpen bij het starten van small business. Het doel ervan is dat zij door inkomsten financieel onafhankelijk zijn. Armoedebestrijding door spaargroepen te organiseren die met eigen vermogen een collectieve spaarkas beheren. Deelneemsters kunnen er een een beroep op doen door een lening aan te vragen als investering voor hun bedrijfsactiviteiten. De lening wordt met rente afgelost en vloeit terug in de spaarkas, waardoor het collectieve vermogen toeneemt. Doel is versterking van het groeps-zelfvertrouwen, de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid van de deelneemsters, en uiteindelijk hun financiële onafhankelijkheid.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.