€3.45

Raised

1

Heroes

< Children & Youth

South Holland

Juconi

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi

< Children & Youth

€3.45 Raised

1 Heroes

Support Juconi | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Juconi staat voor Junto con los Niños, wat Spaans is voor 'samen met de kinderen'. Al ruim 20 jaar zet Juconi zich in voor straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika. Juconi Nederland is in 1995 opgericht naar aanleiding van een verzoek van een toenmalig medewerker van Novib. De activiteiten van Juconi pasten niet in de werkwijze van Novib, waardoor bij een groep geïnteresseerden het idee is ontstaan om structureel hulp te organiseren voor de straat en-zwerfkinderen in Latijns-Amerika. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden. Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

Some of the 1 Heroes who support Juconi:

Sharing is caring! Share Juconi to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.