€6.09

Raised

1

Heroes

Het Revalidatiefonds

< Health & Well-being

€6.09 Raised

1 Heroes

Support Het Revalidatiefonds | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie en dragen bij aan één van onderstaande twee doelstellingen: - Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden - Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben. Wij helpen hen met revalideren en met het verbeteren van hun positie zodat zij zo normaal en zelfstandig mogelijk kunnen leven. De aanpassingen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn, kosten vaak veel geld. Daarom initieert en financiert het Revalidatiefonds projecten gericht op onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en vervoer. Samen met uw steun kunnen we een samenleving creëren zonder drempels waaraan iedereen kan meedoen.

Some of the 1 Heroes who support Het Revalidatiefonds:

Sharing is caring! Share Het Revalidatiefonds to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.