€1.25

Raised

5

Heroes

Fonds verstandelijk gehandicapten

< Health & Well-being

€1.25 Raised

5 Heroes

Support Fonds verstandelijk gehandicapten | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Wij steunen projecten die dit mogelijk maken. Want met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke handicap veel bereiken. Door stappen te zetten en erop uit te gaan vergroten zij hun wereld. Naar school gaan, werken, de trein pakken, sporten of een voorstelling bezoeken vergroot hun wereld en geeft hun leven kleur. Wij zetten ons hiervoor in door onder andere financiële steun te bieden. Het Fonds zamelt geld in, onder meer via de jaarlijkse nationale collecte. Dat geld kennen wij op een transparante en onafhankelijke wijze toe aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. Sinds 2014 is het mogelijk om zelf acties te starten op de website om bij te dragen aan het Fonds. De opbrengsten gaan voor de helft naar lokale projecten en voor de helft naar landelijke projecten

Some of the 5 Heroes who support Fonds verstandelijk gehandicapten:

Sharing is caring! Share Fonds verstandelijk gehandicapten to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.