€1.17

Raised

5

Heroes

< Others

Veenendaal

Bond tegen vloeken

< Others

€1.17 Raised

5 Heroes

Support Bond tegen vloeken | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

De Bond tegen vloeken ® wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig. Respect richting de medemens is belangrijk. De doelstelling van de Bond tegen vloeken ® is om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen.

Some of the 5 Heroes who support Bond tegen vloeken:

Sharing is caring! Share Bond tegen vloeken to help them get more Support

Current projects

De Bond tegen vloeken is zichtbaar in de publieke ruimte. Met affiches op stations en in bushokjes zetten we mensen aan het denken. Daarnaast treden we op in de media om te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en issues. Met publicaties beïnvloeden we het debat. De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik. 74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden onbeschaafd. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend. De Bond tegen vloeken wil mensen bewust maken van hun taal. Met KlasseTaal ®, onderdeel van de Bond tegen vloeken, geven we gastlessen op scholen door heel Nederland. Jaarlijks bereiken we ongeveer 30.000 leerlingen, in zo'n 1000 gastlessen. Dit doen we omdat respect voor elkaar zo belangrijk is. Omdat taal over mensen gaat. Omdat Gods Naam heilig is.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.