136,29€

Raised

84

Heroes

DEPANA

Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural

< Environmental & Animal Protection

136,29€ Raised

84 Heroes

Support DEPANA | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Some of the 84 Heroes who support DEPANA:

Sharing is caring! Share DEPANA to help them get more Support

Current projects

1.- Defensa d'espais naturals: Delta de l'Ebre, Collserola, Garraf, Pirineu, Punta de Móra. http://depana.org/que-fem/ambit-territorial/ 2.- Àmbit legal: actuació legal front decisions no legítimes que afectin a la natura. http://depana.org/que-fem/ambit-legal/ 3.- Projectes relacionats amb l'aturada de la caça d'animals: http://depana.org/que-fem/proteccio-i-defensa-dels-animals/aturem-la-caca-de-fringil%c2%b7lids/ i https://laveritatdelacacera.wordpress.com/ 4.- Defensa el benestar animal al Zoo de Barcelona 5.- Projectes educatius a les escoles: http://depana.org/que-fem/ambit-deducacio-ambiental/ 6.- Activitats a la naturalesa, xerrades...: http://depana.org/lagenda-de-depana/

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.