550,05€

Raised

170

Heroes

< Environmental & Animal Protection

Santiago de Compostela

Abeiro

Asociación Pola Protección Animal Abeiro

< Environmental & Animal Protection

550,05€ Raised

170 Heroes

Support Abeiro | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Somos unha asociación de protección animal de Santiago de Compostela. Controlamos colonias felinas, e buscamos os mellores fogares para cans e gat@s abandonados. Non temos ningún tipo de apoio nin subvención institucional. Funcionamos con casas de acollida e aportacións periódicas eu/ou puntuais de socio@s e colaborador@s. Formamos parte de "Galicia mellor sen touradas" e "Plataforma protección fauna salvaxe" .Neste momento temos en adopción uns 50 gatos e 6 cans en casas de acollida,e colaboramos na xestión de diferentes colonias de gatos da cidade. Xa que axuda económica por parte das institucións é inexistente, calquer colaboración económica, por pequna que poida parecer, axudará a que poidamos continuar co noso traballo. Somos una asociación de protección animal de Santiago de Compostela. Controlamos colonias felinas, y buscamos los mejores hogares para gat@s y perr@s abandonados. No tenemos ningún tipo de apoyo ni subvención institucional. Funcionamos con casas de acogida y aportaciones periódicas y/o puntuales de socio@s y colaborador@s. Formamos parte de "Galicia mellor sen touradas" y "Plataforma protección fauna salvaxe". En este momento tenemos en adopción unos 50 gatos y 6 perros en casas de acogida, y colaboramos en la gestión de diferentes colonias de gatos de nuestra ciudad. Ya que la ayuda económica por parte de las instituciones es inexistente, cualquier colaboración económica, por pequeña que pueda parecer, ayudará a que podamos continuar.

Some of the 170 Heroes who support Abeiro:

Sharing is caring! Share Abeiro to help them get more Support

Current projects

. Castración gat@s residentes en colonias de Compostela. . Difusión animais residentes nas nosas casas de acollida na procura do seu fogar . Membro do padroado da Fundación Refuxio de Animais de Compostela. . Membro do Consello municipal de Medio Ambiente de Compostela. . Participación en charlas para escolares sobre temática protección animal. . Organización mercadillos solidarios para recadar fondos, explicando a nosa laboura e o necesario apoio social. . Campañas concienciación en redes sociais e medios comunicación (contra o abandono, contra as touradas, explicando que facer se atopas un animal, alertando aparición cebos envenenados, por un sacrificio 0, contra desungulación, información toxoplasmose en embarazadas, etc, etc.) . Castración gat@s de colonias de Compostela. . Difusión animales residentes en casas de acogida en busca de un hogar definitivo . Miembro del patronato de la Fundación Refuxio de Animais de Compostela. . Miembro del Consello de Medio Ambiente de Compostela. . Participación en charlas para estudiantes sobre temática protección animal. . Organización mercadillos solidarios para recaudar fondos, explicando nuestra labor y el necesario apoyo social. . Campañas concienciación en redes sociales y medios comunicación (contra el abandono, contra las corridas de toros, explicando qué hacer si encuentras un animal, informando aparición veneno, por un sacrificio 0, contra desungulación, información toxoplasmose en embarazadas, etc.)

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.