8,99€

Raised

32

Heroes

Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende vzw

< Environmental & Animal Protection

8,99€ Raised

32 Heroes

Support Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende. Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, houden we ons bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu. Bekendmaking naar het grote publiek is belangrijk. Hoe meer mensen ons kennen, hoe meer hulpbehoevende dieren worden binnengebracht. We werken ook samen met diverse wetenschappelijke projecten. Onze vogels die vrijgelaten worden, krijgen een wetenschappelijke ring om hun poot. We geven de kadavers aan diverse universiteiten en wetenschappelijke instellingen voor o.a. toxicologisch onderzoek. We zijn het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.

Some of the 32 Heroes who support Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende:

Sharing is caring! Share Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende to help them get more Support

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.