$3.90 USD

Gesammelt

5

Heroes

< Bildung

Apurimac

Oye LENA

< Bildung

$3.90USD Gesammelt

5 Heroes

Oye LENA | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De NGO Oye LENA is een naschools project voor kleuters en kinderen met een beperking. Het project wil via kleuteronderwijs armoede en sociale ongelijkheid aanpakken. Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun beperkingen, achtergrond of cultuur. Elke morgen werken ze daarom met kinderen uit het buitengewoon onderwijs en elke middag met kleuters uit kansarme gezinnen. Vanaf ’s middags is er ook inclusief onderwijs: een aantal kinderen met een beperking (blind, syndroom van Down, ASS, …) vervoegen de kleuters dan. Daarnaast werkt Oye LENA ook aan het verbeteren van de gezondheid door aangepaste maaltijden, hygiëne- en voedingsworkshops en workshops voor de ouders in verband met het stimuleren van de ontwikkeling van het kind

Einige der 5 Helden, die Oye LENA unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Oye LENA, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Curahuasi is gelegen in het Andesgebergte, op 2688 meter hoogte. Door de opwarming van de Aarde ontvangt deze regio de grootste hoeveelheid UV-straling. Na slechts enkele acute blootstellingen verdubbelt het risico op het ontwikkelen van huidkanker en herhaalde blootstelling kan cataract en blijvende oogletsels veroorzaken. Om die reden willen we investeren in een beschermend canvaszeil om de speelplaats van ons project te overspannen.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.