€25.77

Gesammelt

26

Heroes

Vogelbescherming Nederland

Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels

< Umwelt- und Tierschutz

€25.77 Gesammelt

26 Heroes

Vogelbescherming Nederland | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Vogelbescherming werkt met boeren en vrijwilligers aan vogelvriendelijk beheer van weiden en akkers, waar bijvoorbeeld de grutto en veldleeuwerik sterk achteruitgaan. We maken ons sterk voor natuurbehoud in de voor vogels belangrijke Waddenzee en Zeeuwse delta. We lobbyen in Europa voor een vogelvriendelijk landbouwbeleid en het tegengaan van de vogeljacht. Ook steunen we vogelbescherming in een aantal Afrikaanse landen. Daarnaast willen we de leefomstandigheden voor vogels in steden verbeteren, want het gaat slecht met bijvoorbeeld de huismus. Dankzij de inzet van Vogelbescherming Nederland zijn belangrijke vogelgebieden behouden, en kunnen we nu nog genieten van ooievaars, ijsvogels en lepelaars.

Einige der 26 Helden, die Vogelbescherming Nederland unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Vogelbescherming Nederland, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.