€71.82

Gesammelt

22

Heroes

Trees for All

< Umwelt- und Tierschutz

€71.82 Gesammelt

22 Heroes

Trees for All | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Trees for All heeft als doel om wereldwijd bos te herstellen, middels het aanplanten en beschermen van bomen, en het daarmee teweegbrengen van zowel een positieve ecologische impact als een sociaal economische impact voor de lokale bevolking. Jaarlijks worden er netto 10 miljard bomen gekapt. Een groot probleem voor biodiversiteit, bescherming en de klimaatproblematiek (ontbossing draagt voor 20% bij aan het klimaatprobleem). Trees for All wil de teloorgang van bos stoppen en zorgen dat we het bos wat is verdwenen terug brengen. Voor ons zelf, onze kinderen en voor de toekomstige generaties. Dat kan gelukkig heel gemakkelijk. Wanneer er voor iedere wereldburger jaarlijks 2 bomen worden geplant, planten we er samen 14 miljard en geven we de wereld meer bomen terug dan we van de aarde nemen! Iedereen kan dus meedoen en vandaag nog beginnen. Uw bijdrages helpen ons bij het planten van bomen en het investeren in bosherstel en duurzame energie projecten. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. meer informatie over onze stichting is te vinden op www.treesforall.nl

Einige der 22 Helden, die Trees for All unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Trees for All, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Trees for All is wereldwijd actief met duurzame projecten waarin bomen en bos centraal staan. Ieder project heeft haar eigen focus en mogelijkheden. De projecten van Trees for All lopen altijd via lokale organisaties en via langdurige contracten, deze stimuleren automatisch de lokale economische en sociale ontwikkeling. Zo is de lokale bevolking altijd betrokken bij de uitvoering van onze projecten. In sommige gevallen worden een aantal boeren geselecteerd door de lokale partnerorganisatie om binnen het Trees for All programma aan de slag te gaan, zoals in Bolivia. De boeren plukken dan letterlijk de vruchten van het project. In andere gevallen is het de lokale organisatie zelf die zorg draagt voor bescherming van natuurgebieden. En dus dragen de projecten op directe en indirecte wijze bij aan lokale ontwikkeling. Meer informatie over al onze projecten is te vinden op: www.treesforall.nl/projecten/onze-projecten.html

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.