€19.89

Gesammelt

3

Heroes

TAO Foundation

The Animal Orphanage

< Umwelt- und Tierschutz

€19.89 Gesammelt

3 Heroes

TAO Foundation | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Al meer dan een halve eeuw vangen we dieren op die niemand meer wil hebben. We bieden ze een veilig en liefdevol tehuis . Voor de dieren in de opvang doen we alles, energie, tijd, liefde en geld is voor hun...echter met dit laatste redden we het niet en hebben we dringend hulp nodig! Wilt U ons hier in steunen, het kleinste bedrag is WELKOM ! Indien u een bedrag aan onze stichting wilt schenken mag u dat doen op volgend rekeningnummer. Het geld wordt integraal besteed aan de dieren en hun verzorging, onderkomen en voeding. Stichting/VZW The Animal Orphanage / TAO Foundation Registratienummer Kamer van Koophandel: 41068459 Nederland ING 5270919 IBAN NL53INGB0005270919 BIC INGBNL2A t.n.v. A.M.M. Booms Someren, Nederland. HELP ONS HELPEN !!!

Einige der 3 Helden, die TAO Foundation unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie TAO Foundation, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Opvang van dieren die niet te plaatsen zijn . Actief als ARA Animal Rights Advocate ( Advocaat Dierenrechten) Resocialisatie van moeilijke en getraumatiseerde dieren .

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.