€116.86

Gesammelt

8

Heroes

< Bildung

Winschoten

STS

Stichting Tomoka Support

< Bildung

€116.86 Gesammelt

8 Heroes

STS | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De stichting tracht door een aantal mini-projecten de bevolking van de kleine en heel arme gemeenschap Avégamé in Zuid-West Togo te helpen. Deze miniprojecten (graven en bouw van waterputten, het bouwen van latrines, financieren van de school, landbouwontwikkeling) zijn wij 5 jaar geleden, in 2011 gestart en op dit moment zijn er 3 putten gerealiseerd en 1 blok latrines, de 4e put komt eraan! Hiervoor hebben we acties gevoerd met hulp van een aantal scholen, crowdfundingsacties en een sponsordiner. Onze prioriteit is het financieren van de school (zie hieronder). Het onderwijs wordt in het Frans gegeven, de officiële taal in Togo. De bevolking bestaat uit 5 stammen met ieder hun eigen taal. Door onderwijs in het Frans wordt het sociale contact onderling belangrijk verstevigd. De landbouwontwikkeling behelst op dit moment de aanplant van jatropha struiken en fruitbomen. De kinderen krijgen ook les in de verzorging hiervan. Binnenkort zullen ook groenten verbouwd gaan worden, hiervoor zullen met onze hulp zaden worden aangekocht. De groenten zullen gebruikt worden voor o.a. een maaltijd voor de kinderen op school, veel kinderen zijn ondervoed en gaan zonder eten naar school.

Einige der 8 Helden, die STS unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie STS, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Van een schooltje met 1 klas en nauwelijks de naam van school waardig, is de school gegroeid naar een officiële Edil-school met 6 klassen en heeft inmiddels staatserkenning gekregen. De school is goed op weg om volledige financiering door de overheid te verkrijgen. Daarvoor moeten er nog een aantal zaken verbeterd worden. Cursussen voor de leraren, meer boeken, en liefst een nieuw gebouw. En die nieuwe school komt er! Dankzij een grote gift van stichting KOOK te Alkmaar is men nu een goed schoolgebouw aan het bouwen, met een goed dak en echte schoolbanken. Nu de gezondheid van de kinderen vooruit gaat door het schone water uit de nieuwe putten, het gebruik van latrines en het handen wassen hierna, verwachten wij dat het aantal leerlingen zal toenemen en dat ook meer kinderen het diploma halen. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs zijn wel mogelijkheden, maar nog geen geld. Ook liggen er plannen klaar voor meer putten en latrines...

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.