€1.00

Gesammelt

2

Heroes

< Bildung

Nederland

Stichting School 4 Kids India

< Bildung

€1.00 Gesammelt

2 Heroes

Stichting School 4 Kids India | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

School 4 Kids India(S4KI) richt zich sinds 2011 op ondersteuning van scholen voor de allerarmsten in Noord-India. We werken in Uttar Pradesh en Bihar, twee van de laagst ontwikkelde deelstaten. Families van onze schoolkinderen zijn veelal niet geschoold; het kind is de eerste in generaties die onderwijs geniet en maakt daarmee hét verschil voor de toekomst van de familie. Wij richten ons naast de allerarmsten ook extra op meisjes en kinderen met een beperking. We werken inmiddels op 4 scholen en ondersteunen onderwijs voor 345 kinderen en 25 moeders. Onze scholen zijn NGO’s en krijgen dus geen regeringsgelden. Zij maken allen uit van community building projecten, die zich naast kinderen ook richten op o.a. women empowerment. We bieden hulp op maat aan onze scholen en werken toe naar financiële zelfstandigheid in 5 jaar tijd, iets wat we in januari 2016 gerealiseerd hebben op onze eerste school.

Einige der 2 Helden, die Stichting School 4 Kids India unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting School 4 Kids India, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

S$KI ondersteunt 4 scholen: * Ganga Learning Center: onderwijs voor 35 kinderen en hun 25 moeders in een achterstandsbuurt in Varanasi. Les en huiswerkbegeleiding in alle basisvakken met een extra toevoeging van muziek. De moeders krijgen naailes en -opdrachten en les in de basisvakken. Ook krijgen ze de kans om een specifieke (beroeps)opleiding te volgen. Wij ondersteunen met financiën, coaching en PR. * Wallaby Study Centre (80 leerlingen): onderwijs aan meisjes, kastelozen (armsten), kinderen van de weduwen en kinderen met beperkingen. Basis- en voortgezet onderwijsschool. Alle vakken komen aan bod. Het curriculum is Engelstalig. Zij is gericht op projectonderwijs en op zelfstandigheidsbevordering. S4KI heeft 5 jaar volledig ondersteund (financiën, coaching, PR). We hebben in deze jaren erg gefocust op self-supportiveness van de school, iets wat sinds januari 2016, een feit is. We ondersteunen nog steeds met coaching en PR en monitoren de voortgang. * LOKA: project in Bihar met nadruk op ecologische landbouw. Het is een community building project. Ouders werken op het land en in het naaiatelier en kinderen gaan naar LOKA's English medium school. Gericht op meer uit het individuele kind te halen. Ook extra aandacht voor kunst, natuur en sport. We verzorgen coaching en PR. * Naveen School: Hindi medium basisschool met 180 leerlingen.Kleine klassen en veel aandacht voor het individuele kind. Leren met begrip ipv memoriseren. We verzorgen coaching, financiën en PR.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.