€703.29

Gesammelt

41

Heroes

Stichting Robin Hood

< Soziale Integration und Chancengleichheit

€703.29 Gesammelt

41 Heroes

Stichting Robin Hood | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De mensen in Gambia (West-Afrika) willen en kunnen veel meer dan veel westerlingen denken. De Stichting Robin Hood weet dat er al veel kennis aanwezig is en dat zij met een steuntje in de rug al snel (veel) verder kunnen komen. Wij willen hen, samen met u, helpen om hun terechte eigen keuzes en idealen waar te maken. Op hún manier. In hún tempo. zoals dat past in hun cultuur. Wij gaan dus voor échte ontwikkeling: wij laten de Gambianen het zélf doen! Daarom willen zij graag een goed bestaan met een fair inkomen opbouwen zodat zij zélf voor scholen en goed onderwijs voor hun kinderen kunnen zorgen. En met uw steun gaat dat zeker lukken.

Einige der 41 Helden, die Stichting Robin Hood unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Robin Hood, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.