€28.11

Gesammelt

11

Heroes

Stichting POA

Stichting Project Ondersteuning Asiels

< Umwelt- und Tierschutz

€28.11 Gesammelt

11 Heroes

Stichting POA | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Wij zijn een non-profit organisatie. Alle donaties komen rechtstreeks bij de asiels of opvang terecht. Wij werken allen vrijwillig vanuit de behoefte iets te willen bijdragen aan het vele dierenleed om ons heen. Wij steunen nu 2 projecten; Fundación Jadoul Mes Que Gossos in Valencia, Spanje, en Ezelopvang Aide-Aux-Anes in Gipcy, Frankrijk. Beide projecten zijn particulier en worden gedaan door vrijwilligers. Twee projecten door vrijwilligers met een ideaal! Een ideaal waar wij ons helemaal in kunnen vinden, en waar wij graag een steentje aan bijdragen. Uitgebreide informatie over beide projecten vind u onder Projecten op deze site, www.stichtingpoa.nl Wij richten ons erop projecten duidelijk te omschrijven, zodat donoren en sponsoren er zicht op hebben wat er met hun donatie gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor voeding, een reparatie, een verbouwing, medicijnen, een sterilisatie-actie, een operatie, voorlichting , enz. Wij doen hiervan verslag op onze site en Facebook, en plaatsen een maandelijks financïeel overzicht . Wij vinden het erg belangrijk ook in de betreffende landen mee te helpen aan het ondersteunen van organisaties die de Dierenwetgeving willen verbeteren. Op dit moment ontbreekt het daarvoor aan tijd en geld, maar in de toekomst hopen we hier wat mee te kunnen doen. Uiteindelijk zou het mooiste wat wij kunnen bereiken zijn dat we overbodig worden!

Einige der 11 Helden, die Stichting POA unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting POA, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.