€9.87

Gesammelt

8

Heroes

Stichting Paardenkamp

< Umwelt- und Tierschutz

€9.87 Gesammelt

8 Heroes

Stichting Paardenkamp | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De Stichting Paardenkamp geeft meer dan 100 paarden een onderdak die afkomstig zijn van particulieren, stichtingen, De Landelijke InspectieDienst bij verwaarloosde, in beslag genomen paardenen werkpaarden en politiepaarden. Deze Stichting bestaat al bijna 50 jaar van de giften en gaven van begunstigers, zonder enige overheidssubsidie en natuurlijk dankzij de verzorging van onze vrijwilligers. Na een werkzaam leven worden de paarden liefdevol opgenomen op de Paardenkamp en kunnen heerlijk genieten van hun rustgevende leven.

Einige der 8 Helden, die Stichting Paardenkamp unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Paardenkamp, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.