€1.00

Gesammelt

1

Heroes

Stichting M.E.E.RGroen

< Umwelt- und Tierschutz

€1.00 Gesammelt

1 Heroes

Stichting M.E.E.RGroen | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting M.E.E.RGroen doet wat haar de naam aangeeft: We bouwen gelijktijdig aan Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden die met actieve burgerparticipatie te bereiken zijn. We steken dus de handen actief uit de mouwen om een samenleving te mouwen met een toekomst van 100.000 jaar of meer in plaats van een waar de kankeren op hondenpoep en om financieel gewin de zo snel mogelijk de laatste hulpbronnen op souperen. De kern van MEERgroen is dat we maatschappelijk draagvlak willen op bouwen om de menselijke samenleving in te richten binnen de draagkracht van het ons omringende ecosysteem. Daarom voeren we vooral projecten uit die gaan oever natuur beheer, natuur inrichting en stadslandbouw. Inmiddels hebben we na 4 jaar ca 225 ha openbaar groen in ecologisch beheer in 335 projecten met ca 1200 vrijwilligers. En elke dag genieten we van de inspiratie dat die werk in de natuur biedt en krijgen we respect voor de waarde van de soortenom ons heen. Graag nemen we met nog veel meer mensen meer terrein in beheer om samen te bouwen aan een toekomst die niet alleen draait om geld en juridische aansprakelijkheidsoverwegingen.

Einige der 1 Helden, die Stichting M.E.E.RGroen unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting M.E.E.RGroen, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Kenmerkend voor MEERGroen is niet 1 soort project, maar dat we er samen voor iedereen ( Plant, dier en mens) iets moois van willen maken voor een eeuwig durende toekomst: - we werken vanuit een natuur tuin ( 1975, 2 ha, 150 biotopen) in Hoofddorp, waar het mooie van de Nederlandse natuur in alle facetten te zien valt - we beheren oude bossen met monumentale bomen zoals het wandel bos Hoofddorp (6.5 ha, 1935) en Groenendaal in Heemstede ( 90 ha, 1910) - idem 4 ha klaprozen velden ( FLoriande, Overbos, Houtwijkerveld) ,orchideeën weides ( groen Carre zuid, Overbos) - De Museum tramlijn spoordijk( 15 ha) in Amsterdam en Amstelveen - Meermond natuur speelplaats ( 5.5 ha) -Jonge Bossen ( 2005, 2010) in Groene weelde en Boseilanden+ vogel broed eiland - natuurtuinrond bezinnings centrum op de Kaag - Boomgaarden op 9 plekken - Stadslandbouw projecten op de Geniedijk, Tudorpark, en de Voedsel tuin van het meest duurzame kantorenpark van Europa ( Park 2020) - Verder bouwen we natuur speelplaatsen, insectenhotels , nestkasten, egel kasten,natuurmuren, ijsvogelwanden, ringslangenbroed hopen - We leggen educatieve routes aan om cultuur- historische en ecologische pareltjes open te leggen(Bomen om bij weg te dromen bv) en ga zo maar door

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.