€4.97

Gesammelt

12

Heroes

stichting DIO

Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking

< Soziale und wirtschaftliche Entwicklung

€4.97 Gesammelt

12 Heroes

stichting DIO | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting diergeneeskunde in ontwikkelingssamenewerking (DIO) is een studenten stichting die de diergezondheid en daarmee de volksgezondheid in ontwikkelingslanden verbetert. In veel landen worden dieren niet alleen gehouden voor vlees, melk of eieren, maar vervullen ze ook een rol in trekkracht, kapitaal en status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar. Stichting DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging. Dit doen wij onder andere door hen bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten via de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.): een gratis informatiedienst voor onze doelgroep. Tevens bereiken wij dit door het – financieel – steunen van projecten, waarbij we samenwerken met andere organisaties. Tenslotte willen wij de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden. Dit alles organiseren wij onder ons motto "Healthy animals, healthy people"

Einige der 12 Helden, die stichting DIO unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie stichting DIO, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Stichting DIO heeft momenteel een groot meerjaren project in Malawi met als doel de veterinaire kennis van de lokale boeren te verbeteren. In 2013 zijn twee studenten afgereisd naar Malawi om 15 geselecteerde boeren twee weken lang te trainen en de eerste basale kennis bij te brengen. Deze boeren zijn toen opgeleid tot trainers. Een half jaar later hebben deze trainers hun kennis gedeeld met 150 boeren uit de omgeving, de tweede fase van het project. Naast de trainingen is er een modelboerderij op het Matunkha Centrum gebouwd. In deze boerderij kunnen boeren zien en leren hoe de verzorging en huisvesting van hun eigen dieren zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt. Hierna volgde de derde fase van het project: 15 geselecteerde boeren zijn opgeleid tot Community Animal Health Workers (CAHW's). In deze fase zijn er twee keer studenten (maart 2015 en januari 2016) vanuit DIO naar Malawi afgereisd om samen met een lokale een training gegeven over dierziekten en diergezondheid. De CAHW’s zijn nu opgeleid om kleine veterinaire handelingen als vaccineren en castreren te kunnen verrichten en via het Matunkha centrum kunnen zij aan een beperkt aantal medicijnen komen. Stichting DIO ondersteunt dit project financieel en zorgt voor een gedegen opleiding van de trainers en CAHW's. Momenteel zijn we bezig met de follow-up fase om de CAHW's te lijven volgen en waarnodig hun kennis bij te schaven.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.