€33.12

Gesammelt

22

Heroes

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland

< Soziale und wirtschaftliche Entwicklung

€33.12 Gesammelt

22 Heroes

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - NL (DZG-NL) is een stichting die de diergezondheid en daarmee de volksgezondheid in ontwikkelingslanden verbetert. In veel landen worden dieren niet alleen gehouden voor vlees, melk of eieren, maar vervullen ze ook een rol in trekkracht, kapitaal en status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar. DZG-NL helpt veehouders in Afrika om een betere toekomst op te bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. Maar we doen meer dan enkel kuddes vaccineren en verzorgen. We helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te verbeteren. Van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen, landbouwmateriaal, noodhulp, vredesonderhandelingen en beleidsbeïnvloeding. Dit doen wij onder andere door men bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten via de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.): een gratis informatiedienst voor onze doelgroep. Tevens bereiken wij dit door het – financieel – steunen van projecten, waarbij we samenwerken met andere organisaties. Tenslotte willen wij de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden. Dit alles organiseren wij onder ons motto "Healthy animals, healthy people"

Einige der 22 Helden, die Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland heeft momenteel een groot meerjaren project in Malawi met als doel de veterinaire kennis van de lokale boeren te verbeteren. In Rumphi, Malawi is dit project begonnen. Inmiddels zijn hier 15 boeren opgeleid tot Community Animal Health Workers (CAHW's), ofwel diergezondheidswerkers. Stichting DZG-NL ondersteunt dit project financieel en zorgt voor een gedegen opleiding van de trainers en CAHW's. In december 2018 zijn wij een nieuw project gestart, in Mzuzu, Malawi. Hier zijn wij momenteel bezig met het opleiden van 15 andere boeren tot CAHW's.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.