€97.08

Gesammelt

24

Heroes

Stichting Bite Back

< Umwelt- und Tierschutz

€97.08 Gesammelt

24 Heroes

Stichting Bite Back | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De stichting Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die o.a. tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn, en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie. De stichting Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende wezens die net zoals mensen in staat zijn om o.a. pijn, angst en stress te kunnen ervaren. Omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet de stichting Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten. Door middel van ondermeer directe acties zet stichting Bite Back zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking.

Einige der 24 Helden, die Stichting Bite Back unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Bite Back, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

De stichting Bite Back tracht haar doel ondermeer te bereiken door: - Gerichte, geweldloze campagnes en acties voeren ter bevordering van dierenrechten - Bedrijven en consumenten aan te sporen om diervriendelijker te werken en te consumeren - Voorlichting te verstrekken over de gevolgen van het gebruik van dierlijke producten voor het dier, de gezondheid, het milieu en de derde wereld - Veganisme stimuleren en promoten - De nationale overheid en lokale overheden te verzoeken om een diervriendelijk beleid te voeren, aandacht te vragen om de bestaande dierenwelzijnswetten correct toe te passen en uit te breiden - Het aan het licht brengen van dierenleed achter de schermen van de vee-industrie, de bontindustrie, de vivisectie, en de amusementsindustrie - Het stimuleren van de adoptie van dieren en het ontmoedigen van het kopen van dieren; het onder de aandacht brengen van en steun geven aan erkende asielen, stichtingen en verenigingen die dieren opvangen.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.