€1.00

Gesammelt

0

Heroes

Stichting Betuwe Wereldwijd

< Soziale Integration und Chancengleichheit

€1.00 Gesammelt

0 Heroes

Stichting Betuwe Wereldwijd | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting Betuwe Wereldwijd biedt verschillende doelgroepen een kans om werkervaring op te doen, zodat zij vervolgens beter voorbereid de arbeidsmarkt op kunnen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, langdurig werklozen, asielzoekers, mensen met een laag opleidingsniveau of een taalachterstand. Daarnaast zamelt Betuwe Wereldwijd veelal technische goederen in en reviseert deze voor verschillende projecten in ontwikkelingslanden. De stichting, die ook bekend is onder de internationale naam 'Tools4Change', steunt met name Afrikaanse projecten, waaronder 'Tools4Kenya'.

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Betuwe Wereldwijd, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Tools4Kenya is een samenstelling van drie projecten: 'Wasweta Women Group', 'Nakuru Women Group' en 'St Jude Self Help Group'. Al deze organisaties zetten zich in voor kwetsbare groepen, met name voor vrouwen. De hulp bestaat voornamelijk uit het geven van opleidingen, zodat de vrouwen er ook op de lange termijn iets aan hebben. Het is algemeen bekend dat het voor vrouwen in Afrikaanse landen moeilijk is om een waardige positie in de maatschappij te verwerven. Voor vrouwen met een handicap is dit vrijwel onmogelijk: ze worden gezien als brengers van ongeluk. Om het nog erger te maken gaat er ook een verhaal te ronde dat seks hebben met een gehandicapte vrouw een manier is om te genezen van AIDS. Beroving, verkrachting, verwaarlozing en demoniseren zijn voor deze vrouwen helaas onderdeel van het dagelijks leven. Tools4Kenya zet zich in om de situatie van kwetsbare groepen te verbeteren en om de schrijnende situaties en achtergestelde posities op de politieke agenda te krijgen. Tools4Change zamelt goederen in om deze mensen aan een betere toekomst te helpen, maar daar is hulp bij nodig. Met uw hulp kan de kwaliteit van de lessen aldaar worden verbeterd, waardoor er kansen komen voor studenten op een betere toekomst.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.