€29.21

Gesammelt

36

Heroes

Stichting Akkaˊs Ganzenparadijs

< Umwelt- und Tierschutz

€29.21 Gesammelt

36 Heroes

Stichting Akkaˊs Ganzenparadijs | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Welkom! Wie is Stichting Akka's Ganzenparadijs Met de ingebrachte jarenlange ervaring van Chögyal Trizin (voorzitter), waarbij we continu geconfronteerd werden en nog steeds worden met de wijze waarop mensen met andere weerloze (mede)bewoners om gaan, leren we dat er dringend iets gedaan moet worden voor deze weerloze (mede)bewoners. Als antwoord is Stichting Akka's Ganzenparadijs in september 2007 leven ingeblazen, een stichting die als doel heeft: zoveel mogelijk levende wezens die het moeilijk hebben te helpen en als vangnet te dienen voor: verwaarloosde, mishandelde, of met dood bedreigde dieren in de ruimste zin van het woord! De fylosofie die ten grondslag ligt aan onze doelstelling vinden we terug in het boeddhisme. Binnen het Mahayana boeddhisme wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen en dieren. Alle levende wezens zijn onderworpen aan de kringloop van geboorte en dood. De hele wereld is één organisch geheel. Het begrip mededogen - dat ook een besef van verantwoordelijkheid impliceert - bijgevolg geldt vanzelfsprekend dan ook voor dieren. Aan onze weerloze medebewoners (de dieren) wordt elk moment, over de gehele wereld, het ergst onrecht aangedaan. Met het opvangcentrum in Dalen proberen we gevolg te geven aan de doelstelling om zoveel mogelijk levende wezens een nieuwe kans te geven op een ander - gelukkig - leven.

Einige der 36 Helden, die Stichting Akkaˊs Ganzenparadijs unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Stichting Akkaˊs Ganzenparadijs, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.