€121.61

Gesammelt

20

Heroes

Rugvin

Stichting Rugvin

< Umwelt- und Tierschutz

€121.61 Gesammelt

20 Heroes

Rugvin | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de hierbij verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie. Een groot deel van de Nederlanders weet niet dat walvisachtigen als de bruinvis, in de Nederlandse (kust-) wateren en de Oosterschelde voorkomen. Door meer onderzoek naar de bruinvis en andere cetaceeën en hierbij veel aandacht te schenken aan het uitdragen van haar onderzoeksresultaten wil Stichting Rugvin bijdragen aan de bescherming van de bruinvis en andere walvisachtigen. Bescherming is niet mogelijk zonder bewustzijn van en kennis over deze bijzondere dieren. Stichting Rugvin hoopt dat over enkele jaren het bewustzijn van walvisachtigen in de Noordzee en de Oosterschelde onder de Nederlanders duidelijk is toegenomen en streeft ernaar hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Daarnaast probeert Stichting Rugvin beleidsmakers met de verzamelde gegevens te ondersteunen, om het voortbestaan van deze dieren te kunnen waarborgen.

Einige der 20 Helden, die Rugvin unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Rugvin, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Studio Bruinvis In de Nederlandse Noordzee komen steeds meer bruinvissen voor. Ook in de Oosterschelde verblijven 30-40 van deze walvisachtigen. In de afgelopen jaren hebben we tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn. Deze bruinvishotspot is zelfs een van de beste plekken van Nederland/Europa om bruinvissen te zien! De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neer gezet om rustig te kunnen zitten! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan kijken! En het zou nog mooier zijn als je dit dier niet alleen zou kunnen zien maar ook nog eens zou kunnen horen, dus tegelijk luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren. Stichting Rugvin is bezig dit te realiseren. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de technische kant van de Studio en zijn we met RWS in overleg over het gebruik van de zeeboei.De planning is dat de Studio in het voorjaar/ begin zomer van 2016 in gebruik wordt genomen.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.