€9.28

Gesammelt

6

Heroes

Red een Kind

Stichting Red een Kind

< Kinder / Jugendliche

€9.28 Gesammelt

6 Heroes

Red een Kind | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in extreme armoede in Afrika en Azië en verbindt hen met mensen in Nederland.

Einige der 6 Helden, die Red een Kind unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Red een Kind, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

‘Als jij op deze plek zou staan, hoe zou je je dan voelen?’ vraagt een vrouw terwijl ze haar stukje land laat zien. ‘Mijn kinderen zijn nog klein. De oogst levert bijna niets op. Hoe moet ik mijn gezin voeden?’ De wanhoop van deze moeder wordt door veel ouders in Gwassi gedeeld. Gwassi is een plattelandsgebied in Zuidwest-Kenia. De armoede is er groot. Juist de kinderen moeten het dan ontgelden. Schoon drinkwater is er niet, een maaltijd hooguit één keer per dag. De schoolgebouwen staan op instorten. Kinderen werken hard en meisjes trouwen heel jong. Daarom is Red een Kind in Gwassi begonnen met een dorpsprogramma. We helpen kinderen, jongeren en gezinnen in dit gebied om de armoede en wanhoop te ontgroeien. Over ongeveer zeven jaar kan deze moeder op eigen benen staan en verder werken aan een kansrijke toekomst voor haar kinderen. Dat doen we onder andere door zelfhulpgroepen op te zetten. Een hoopvolle toekomst voor kinderen en hun ouders in Gwassi. Is dat mogelijk? Met jouw hulp wel! Groei mee met dit project en geef je steun!

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.