€1.47

Gesammelt

1

Heroes

MHIVN

Mental Health Improvement Vietnam

< Soziale und wirtschaftliche Entwicklung

€1.47 Gesammelt

1 Heroes

MHIVN | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

MHIVN geeft de kanslozen in Vietnam een kans door onderwijs en training waardoor hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen toenemen. Het doel ervan is economische onafhankelijkheid.

Einige der 1 Helden, die MHIVN unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie MHIVN, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Succesvolle en terugkerende projecten zijn het leren schrijven en lezen aan blinde kinderen, waardoor zij het reguliere onderwijs kunnen volgen. Alleenstaande moeders trainen in ondernemers vaardigheden en helpen bij het starten van small business. Het doel ervan is dat zij door inkomsten financieel onafhankelijk zijn. Armoedebestrijding door spaargroepen te organiseren die met eigen vermogen een collectieve spaarkas beheren. Deelneemsters kunnen er een een beroep op doen door een lening aan te vragen als investering voor hun bedrijfsactiviteiten. De lening wordt met rente afgelost en vloeit terug in de spaarkas, waardoor het collectieve vermogen toeneemt. Doel is versterking van het groeps-zelfvertrouwen, de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid van de deelneemsters, en uiteindelijk hun financiële onafhankelijkheid.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.