€13.35

Gesammelt

32

Heroes

KWF Kankerbestrijding

< Gesundheit und Wohlbefinden

€13.35 Gesammelt

32 Heroes

KWF Kankerbestrijding | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. De ideale wereld is er één waarin niemand meer sterft aan kanker. Het doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Om dit te bereiken werven ze fondsen waarmee ze onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.

Onderzoek toont aan dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke oorzaak zijn van kanker. Daarom beschermen het KWF specifiek de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van roken en geeft men voorlichting over verstandig zonnen. Op het platform kanker.nl ondersteunen ze patiënten en hun naasten met betrouwbare en actuele informatie, forums van lotgenoten en lopende onderzoeken.

Daarnaast gebruiken ze hun positie en netwerk om de effectiviteit van kankerbestrijding te vergroten. Om dat te realiseren probeert het KWF het beleid van overheid, zorgsector en bedrijfsleven te beïnvloeden. Samen met wetenschap, zorgsector, overheid en bedrijfsleven én met onze 100.000 vrijwilligers en één miljoen donateurs, groot en klein, zorgen ze ervoor dat er een dag komt waarop niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Samen komen we steeds dichterbij.

Einige der 32 Helden, die KWF Kankerbestrijding unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie KWF Kankerbestrijding, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.