€1.00

Gesammelt

0

Heroes

< Kinder / Jugendliche

Amsterdam

KJRW

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland

< Kinder / Jugendliche

€1.00 Gesammelt

0 Heroes

KJRW | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Teneinde de gratis juridische dienstverlening landelijk te optimaliseren en het voortbestaan van de negen lokale Kinder- en Jongerenrechtswinkels (Amsterdam, Den Haag, Groningen, Heerhugowaard, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht) te garanderen hebben wij het initiatief genomen een landelijke stichting op te richten. In een tijd waarin de behoefte van juridische advisering aan jongeren exceptioneel gestegen is, zijn wij van mening dat een landelijk overkoepelend orgaan onze positie kan versterken door op landelijk niveau mede naar financieringsmogelijkheden te zoeken en reeds opgedane ervaringen en kennis te delen. Tevens is een doelstelling de Kinder- en Jongerenrechtswinkels en diens werkzaamheden onder een nog groter publiek onder de aandacht te brengen, zodat wij onze gratis dienstverlening aan meer jongeren kunnen aanbieden. Kinderen en jongeren hebben (eigen) rechten en wij willen hen adviseren zodat zij in staat zijn hun rechten te effectueren.

Sharing is caring! Teilen Sie KJRW, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.