€30.71

Gesammelt

10

Heroes

Kadera

Kadera aanpak huiselijk geweld

< Gesundheit und Wohlbefinden

€30.71 Gesammelt

10 Heroes

Kadera | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Hoewel er weinig over wordt gesproken, zijn veel mensen thuis niet veilig. Ieder jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en frequent huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen slachtoffers van lichtere vormen van huiselijk geweld. Er is vaak sprake van een ‘spiraal’ van geweld, waarbij het geweld vele jaren voortduurt voordat een van de betrokkenen aan de bel trekt. Veel mensen denken bij huiselijk geweld alleen maar aan het klassieke beeld van een man die zijn vrouw slaat of schopt. Maar onder huiselijk geweld vallen ook geestelijk en seksueel geweld, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Bijvoorbeeld: belemmering van de vrijheid of ontwikkeling, zoals opsluiten, geen contact toestaan met familie, niet naar school laten gaan, en vernederen en schelden. Het gaat niet alleen om geweld tussen man en vrouw, maar ook tussen ouders en kinderen, in homoseksuele relaties of tussen een tienermeisje en een loverboy. Er is altijd sprake van machtsverschil, van een afhankelijkheidsrelatie. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op veilig opgroeien en veilig leven. Daarom bieden wij opvang en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld en betrekken we actief de directe omgeving om de problematiek duurzaam op te lossen. Wij zetten daarnaast in op preventie en bieden voorlichting en training voor professionals en ontwikkelen handvatten om professionals en vrijwilligers te ondersteunen.

Einige der 10 Helden, die Kadera unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Kadera, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Slachtoffers die vluchten naar de opvang moeten vaak alles achterlaten. Ze blijven negen tot zes maanden in de opvang wat een veilige plek voor hen is, maar het is niet altijd leuk om daar te wonen in plaats van in je eigen huis. Met het geld dat jij doneert aan Kadera kunnen we de vrouwen, mannen en kinderen in de opvang voorzien van spullen en speelgoed, maar ook leuke activiteiten organiseren. Maar je kunt nog meer doen! Kadera heeft al bijna 40 jaar ervaring en we beseffen ons steeds meer dat huiselijk geweld een probleem is van de hele samenleving en dat we daarom de hele samenleving nodig hebben om dit te verslaan. Samen er voor zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft! Om deze reden hebben we een nieuwe strategie bepaald waarmee we de hele samenleving willen betrekken in de strijd tegen huiselijk geweld. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar van de een op de andere dag, maar elke actie tegen huiselijk geweld kan weer één veilig huis meer betekenen. Acties kunnen heel divers zijn: een verhuisbedrijf dat slachtoffers verhuist naar een veilig huis, een kickbokser die workshops geeft aan vrouwen, woningcorporaties die hun personeel scholen in het signaleren van huiselijke geweld. Vanuit eigen expertise en mogelijkheden kan iedereen zich inzetten om slachtoffers en plegers op weg te helpen naar een leven zonder geweld. Help jij ons mee?

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.