€6.09

Gesammelt

1

Heroes

Het Revalidatiefonds

< Gesundheit und Wohlbefinden

€6.09 Gesammelt

1 Heroes

Het Revalidatiefonds | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie en dragen bij aan één van onderstaande twee doelstellingen: - Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden - Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, ongeacht aard of oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om mensen die door een ongeluk, ziekte of door aangeboren letsel primair een lichamelijke beperking hebben. Wij helpen hen met revalideren en met het verbeteren van hun positie zodat zij zo normaal en zelfstandig mogelijk kunnen leven. De aanpassingen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn, kosten vaak veel geld. Daarom initieert en financiert het Revalidatiefonds projecten gericht op onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en vervoer. Samen met uw steun kunnen we een samenleving creëren zonder drempels waaraan iedereen kan meedoen.

Einige der 1 Helden, die Het Revalidatiefonds unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Het Revalidatiefonds, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.