€2.98

Gesammelt

2

Heroes

GetOn

Stichting GetOn

< Kinder / Jugendliche

€2.98 Gesammelt

2 Heroes

GetOn | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Ieder mens verdient een toekomst, een bestaan, een kans om zich vrij te maken van honger, armoede en ziekte. Vanuit deze visie wil GetOn bijdragen aan een betere en kansrijke toekomst voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Stichting GetOn ondersteunt daartoe lokale initiatieven die bijdragen aan de mogelijkheden tot ontwikkeling van - in het bijzonder - vrouwen en kinderen in Zuid Afrika. De voorkeur wordt gegeven aan initiatieven die de mogelijkheid bieden zelfvoorzienend te worden. Missie Stichting GetOn is opgericht in 2005 met als doel kansarme mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun streven naar economische, sociale, emotionele en geestelijke zelfstandigheid. GetOn geeft geen geld zomaar weg, maar helpt hen die geholpen willen worden door te ondersteunen, faciliteren en (mede) financieren.

Einige der 2 Helden, die GetOn unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie GetOn, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Stichting GetOn is onlangs begonnen met de ondersteuning van de Zuid Afrikaanse organisatie ‘PATCH Child Abuse Centre | Child Crisis Centre’. Deze in 1992 opgerichte non-profit organisatie vangt kinderen op die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Seksueel geweld tegen kinderen is in Zuid Afrika aan de orde van de dag. Volgens het Optimus Rapport uit 2016 van o.a. de Universiteit van Kaapstad wordt een op de drie jongeren onder de 17 in Zuid Afrika slachtoffer van seksueel geweld. Alleen al in 2015 waren bijna 400.000 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. In de meeste gevallen wordt er geen aangifte gedaan; grotendeels door het gebrek aan beschikbare zorg voor slachtoffers. Shockerende en angstige cijfers. Dit is mede de reden dat Stichting GetOn zich in is gaan zetten voor het ondersteunen van PATCH in haar zware taak om dit groeiend aantal slachtoffers van de hoognodige steun en zorg te voorzien en door via Preventie en Awareness programma’s erger te voorkomen. Lees hier meer over PATCH Child Abuse Centre en onze andere projecten: http://www.stichtinggeton.nl/nl/Projecten/PATCH-Child-Abuse-Centre

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.