€1.25

Gesammelt

5

Heroes

Fonds verstandelijk gehandicapten

< Gesundheit und Wohlbefinden

€1.25 Gesammelt

5 Heroes

Fonds verstandelijk gehandicapten | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Wij steunen projecten die dit mogelijk maken. Want met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke handicap veel bereiken. Door stappen te zetten en erop uit te gaan vergroten zij hun wereld. Naar school gaan, werken, de trein pakken, sporten of een voorstelling bezoeken vergroot hun wereld en geeft hun leven kleur. Wij zetten ons hiervoor in door onder andere financiële steun te bieden. Het Fonds zamelt geld in, onder meer via de jaarlijkse nationale collecte. Dat geld kennen wij op een transparante en onafhankelijke wijze toe aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. Sinds 2014 is het mogelijk om zelf acties te starten op de website om bij te dragen aan het Fonds. De opbrengsten gaan voor de helft naar lokale projecten en voor de helft naar landelijke projecten

Einige der 5 Helden, die Fonds verstandelijk gehandicapten unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Fonds verstandelijk gehandicapten, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.