€65.28

Gesammelt

33

Heroes

Faunawatch

Stichting Faunawatch

< Umwelt- und Tierschutz

€65.28 Gesammelt

33 Heroes

Faunawatch | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Faunawatch zet zich in voor het welzijn en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is op 12 augustus 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende punten: 1. Inzet voor bedreigde diersoorten 2. Opleiden van jongeren tot imker om te voorzien in inkomsten voor het gezin en de gemeenschap. Lokale timmerlieden bouwen bijenkasten. Naaisters stikken beschermende kleding. 3. Onderzoek naar wildlife. Opzetten activiteiten om populaties te behouden of te vergroten. 4. Zoveel mogelijk jongeren betrekken bij onze organisatie 5. Zowel lokaal als internationaal actief. 6. Platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en we snel tot actie kunnen overgaan. 7. Uitsluitend werken met vrijwilligers. 8. Onafhankelijk en accepteren geen dubieuze giften.

Einige der 33 Helden, die Faunawatch unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Faunawatch, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Onderzoek naar wildlife in Ghana Faunawatch gaat onderzoek doen naar de actuele populaties van verschillende soorten wildlife in Ghana. N.a.v. de resultaten van dit onderzoek naar de grootte en de gezondheid van de populaties gaan we een plan opstellen voor de bescherming van deze diersoorten. Tevens gaan we educatie geven over het belang van de soorten en gaan we alternatieve inkomstenbronnen voor jagen, zoals imkeren introduceren. Meldpunt dierenleed België Faunawatch heeft een meldpunt voor dierenleed in België. Hier kunnen mensen die getuige zijn van dierenleed een melding doen. Faunawatch neemt vervolgens contact op met de politie en zorgt dat er actie ondernomen wordt m.b.t. de melding. Dieren ter adoptie Tegenwoordig zijn de dierenasielen overvol met dieren die afgestaan of gedumpt zijn. Ook deze dieren verdienen een baasje. Faunawatch zoekt actief naar nieuwe, liefdevolle baasjes voor deze dieren. Vogelenmarkt Antwerpen Faunawatch heeft beeldmateriaal gemaakt op de vogelenmarkt in Antwerpen, waar zangvogels, pluimvee en knaagdieren worden verkocht. Faunawatch heeft een internationaal team van ethologen, die dit beeldmateriaal zullen beoordelen. Indien er sprake is van afwijkend gedrag zullen we activiteiten ondernemen om de verkoop tegen te gaan. Stalbranden Het aantal stalbranden neemt de afgelopen jaren toe. In de afgelopen tien jaar zijn zo’n anderhalf miljoen dieren in Nederland omgekomen bij stalbranden. Faunawatch schreef hier een uitgebreid rapport over

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.