€60.58

Gesammelt

7

Heroes

< Humanitäre Hilfe

Zoetermeer

Elnura

Stichting Elnura

< Humanitäre Hilfe

€60.58 Gesammelt

7 Heroes

Elnura | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Help Stichting Elnura helpen om de leefomstandigheden te verbeteren voor hulpbehoevende ouderen en op straat levende kinderen in Kirgizië, een land in Centraal-Azië. De stichting werkt nauw samen met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel. Ouderen hebben het in Kirgizië erg moeilijk. Zij leven vaak onder de armoedegrens met hun kleine staatspensioen dat te weinig is om van te leven. Veel Kirgizische kinderen moeten werken voor het gezinsinkomen. Ze kunnen daarom niet naar school en leven het grootste deel van de dag op straat. Andere kinderen leven zelfs dag en nacht op straat, omdat ze hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen, omdat het op straat veiliger is dan thuis. Elnura werft in Nederland fondsen voor twee lokale organisaties: Babushka Adoption en het Center for the Protection of Children (CPC). Via Babushka Adoption adopteert u voor € 15 per maand een oma (babushka) en/of opa (dedushka) in Kirgizië. Geef deze mensen weer hoop en waardigheid. Help hen om medicijnen en kleding te kopen en de huur te betalen. Help deze mensen bovendien uit hun sociale isolement. Straatkinderen worden door de overheid aan hun lot overgelaten of 'opgeborgen' in gevangenissen, omdat ze het straatbeeld vervuilen. Steun via Stichting Elnura het CPC, dat deze kinderen helpt, steunt en begeleidt naar zelfstandigheid. De kinderen krijgen huisvesting, voeding, medische zorg en onderwijs. Lees meer op www.elnura.nl

Einige der 7 Helden, die Elnura unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Elnura, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Elnura helpt straatkinderen naar school Opleiding en training vormen een wezenlijk onderdeel in de aanpak om straatkinderen te reïntegreren in de maatschappij. De kosten per leerling om basis-, vervolg- of beroepsonderwijs te volgen bedragen gemiddeld € 120 per kind per schooljaar. Hiermee worden schoolgeld, leermiddelen, schooluniformen en eventuele reiskosten gedekt. In het schooljaar 2015/2016 gaan 20 kinderen naar school op basis van permanente donaties en naar verwachting 18 kinderen van de optelsom van eenmalige giften. Elnura helpt ouderen vooruit Naast de mogelijkheid om een Kirgizische oudere te adopteren via Babuska Adoption, helpt Elnura de omstandigheden voor onder de armoedegrens levende ouderen in Kirgizië ook op andere manieren te verbeteren. Zo werd het ontmoetingscentrum met badhuis en toiletten in de stad Batken in 2015 gerenoveerd. In het centrum kan het sociale leven van de ouderen meer inhoud krijgen. Alles is voorhanden om samen met de plaatselijke bevolking allerhande bezigheden te ontwikkelen. Dat geeft meer zelfvertrouwen en een betere integratie in de maatschappij. Het voorkomt discriminatie en leidt tot meer zelfredzaamheid.

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.