€36.88

Gesammelt

11

Heroes

E4A

Stichting Energy4All

< Gesundheit und Wohlbefinden

€36.88 Gesammelt

11 Heroes

E4A | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

In Nederland worden per week 1 tot 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte ook wel mitochondriële ziekte genoemd. Helaas komt de helft van deze kinderen voor hun tiende te overlijden en haalt 70% de volwassen leeftijd niet. Heel simpel gezegd hebben ze een defecte batterij: hij laadt heel langzaam op, is maximaal halfvol, snel weer leeg en beschadigt het lichaam met zijn afvalstoffen. Bij de mildste vorm betekent het dat patiënten vaak erg moe zijn en verschillende lichamelijke klachten hebben. Onze missie en doelstellingen Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Het wordt dan wel een zeldzame ziekte genoemd, toch worden er per week 1 à 2 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar het onderzoek naar een medicijn is al vergevorderd. Missie “De missie van Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.”

Einige der 11 Helden, die E4A unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie E4A, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Doelstellingen Hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is: Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen. Daarnaast hebben wij als doelstellingen: Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord. Organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Stichting Energy4All zet zich in om ervoor te zorgen dat binnen een paar jaar energiestofwisselingsziekten algemeen bekend zijn in Nederland en dat er een medicijn komt om deze ziekten zo snel mogelijk te kunnen stoppen. Wilt u weten waaraan Stichting Energy4All het afgelopen jaar heeft bijgedragen met betrekking tot het onderzoek?

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.