€1.72

Gesammelt

2

Heroes

DHKDWD

Stichting De Hond Kan De Was Doen

< Soziale Integration und Chancengleichheit

€1.72 Gesammelt

2 Heroes

DHKDWD | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Onze Droom? Het mogelijk maken assistentiehonden op te leiden. Wij willen volwassenen en kinderen met beperking een vrijer en zelfredzamer leven bieden. Wij zoeken altijd donateurs en sponsoren om daarmee de financiering van hulphonden mogelijk te maken. Wij zijn een landelijke onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. ANBI-status en volledig werkend met vrijwilligers. Kostenefficient, iedere euro komt zeer goed terecht! Welke assistentiehonden steunen wij: Honden die: 1. helpen bij dagelijkse handelingen. zoals aankleden, voorwerpen oprapen etc. 2. begeleiden van blinden, slechtzienden of slechthorenden 3 ondersteunen van mensen met angsten, depressies en trauma's 4. Signaleren van noodsituaties, epilepsie en diabetes U kunt ons steunen met geld, een actie, uw tijd of naamsbekendheid www.dehondkandewasdoen.nl facebook.com/dehondkandewasdoen twitter, instagram, pinterest @hondkanwasdoen

Einige der 2 Helden, die DHKDWD unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie DHKDWD, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Assistentiehond Joep gaat leren om Kim te helpen met haar beperkingen. Hierdoor kan Kim een zelfstandiger leven krijgen. Hulphond Butler helpt als mantelzorg4voeter Anita met alle dagelijkse handelingen, waardoor Anita zelfstandig en dus zelfredzamer kan leven. De hulphond is ADL ( Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) hulphond! Hij levert dus mantelzorg, waardoor de man van Anita zijn werk kan gaan doen. Een geweldige hulp in huis. etc.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.