€1.22

Gesammelt

4

Heroes

Bulamu.org

Stichting Bulamu

< Kinder / Jugendliche

€1.22 Gesammelt

4 Heroes

Bulamu.org | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Stichting Bulamu geeft kinderen en behoeftigen een steuntje in de rug. Door kleinschalige, tijdelijke projecten geven we kanslozen een uitzicht op een toekomst. Stichting Bulamu zoekt de projecten zelf op en staat in nauw contact bij de uitvoering. Stichting Bulamu is gestart in 2010 en heeft in de afgelopen 5 jaar tientallen kinderen gevoed, verzorgd en van scholing voorzien, tientallen oudere jongeren een startmogelijkheid gegeven in een "small business" en in diverse locaties in Oeganda gewerkt met pastors, scholen en weduwe en wezen projecten van andere stichtingen. Wij ondersteunen de doelstellingen van de Verenigde Naties en stimuleren "self supporting" projecten. Uw ondersteuning komt ter plaatse aan en wordt volledig in Oeganda te gelden gemaakt. Het bestuur van Stichting Bulamu bestaat uit drie personen met een ruime Oeganda ervaring. Projectfinanciering komt volledig bij projecten gebruikt; het bestuur en de medewerkers van de stichting ontvangen geen vergoeding en betalen reis en verblijf in Oeganda uit Eigen middelen.

Einige der 4 Helden, die Bulamu.org unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Bulamu.org, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Beth Elisha is het hoofdproject van Stichting Bulamu. In een huis in Matuga hoedt Beatrice 9 kinderen. In 2011 woonden deze kinderen nog in een huisje met een kamer van 3 bij 3 meter, 1 bed en verder niets. Door gulle giften hebben we dit jaar het genadehuis voor de derde keer verhuisd naar een veilige omgeving, dicht bij een school en in een dichter bewoond gebied. Op onze vluchten zorgen we dat er voldoende kleding mee gaat voor de kinderen, met financiele donaties wordt medicatie, scholing, huishuur en voeding betaald Makerere West Valley Primary School. In de sloppenwijken van Kampala heeft een Oegandees het initiatief genomen om kinderen voor een laag bedrag te scholen. In 2012 was de situatie niet meer houdbaar; de ouders van de kinderen, veelal verslaafd en werkloos, waren niet meer in staat om de schoolgelden te betalen en de leraren moesten naar huis gestuurd worden. Stichting Bulamu heeft voor 50 kinderen een sponsor gezocht en daarmee de lasten van de ouders verlicht en de school gered. De verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft bij de ouders, de schoolgelden gaan direct naar de school. In 2014 kon van een deel van het schoolgeld het sanitair en de watervoorziening worden verbeterd en konden de lokalen worden verbeterd. In 2019 trekken we ons terug, de komende 4 jaar kan de school zorgen dat er voldoende basis ligt voor de toekomst

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.