€1.17

Gesammelt

5

Heroes

< Sonstige

Veenendaal

Bond tegen vloeken

< Sonstige

€1.17 Gesammelt

5 Heroes

Bond tegen vloeken | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

De Bond tegen vloeken ® wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig. Respect richting de medemens is belangrijk. De doelstelling van de Bond tegen vloeken ® is om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen.

Einige der 5 Helden, die Bond tegen vloeken unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie Bond tegen vloeken, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

De Bond tegen vloeken is zichtbaar in de publieke ruimte. Met affiches op stations en in bushokjes zetten we mensen aan het denken. Daarnaast treden we op in de media om te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en issues. Met publicaties beïnvloeden we het debat. De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik. 74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden onbeschaafd. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend. De Bond tegen vloeken wil mensen bewust maken van hun taal. Met KlasseTaal ®, onderdeel van de Bond tegen vloeken, geven we gastlessen op scholen door heel Nederland. Jaarlijks bereiken we ongeveer 30.000 leerlingen, in zo'n 1000 gastlessen. Dit doen we omdat respect voor elkaar zo belangrijk is. Omdat taal over mensen gaat. Omdat Gods Naam heilig is.

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.