1,00€

Gesammelt

0

Heroes

< Sonstige

Salt

SUMAR

SUMAR, empresa dˊacció social SL

< Sonstige

1,00€ Gesammelt

0 Heroes

SUMAR | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

SUMAR és una societat mercantil pública de responsabilitat limitada, contituida el 9 de desembre del 2008, per a la presentació de serveis socials d’interès públic, a Catalunya. La seva missió és la de desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al sector públic, oferint felicitat i qualitat de vida a les persones que fan ús dels serveis gestionats. Té la condiciò de mitjà propi i servei tècnic de les administracions públiques que en sòn sòcies. I aporta solucions d'innovació, planificació i gestió, establint marcs de cooperación amb les entitats dels tercer sector social i les pròpies administracions publiques. SUMAR acompanya al sector públic català en l'assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors practiques nacionals i internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya-

Sharing is caring! Teilen Sie SUMAR, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Programa "Tu decideixes com vols envellir". Disseny i implementació d'una aplicació pràctica per introduir un model d'atenció gerontológica centrada en la persona en els recursos residencials i assistencials per a gent gran. Plataforma de tramitació electrónica, GESS. Software de gestió d'expedients de serveis socials.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.