1,16€

Gesammelt

2

Heroes

FUNDACIÓ XAMFRÀ

< Soziale Integration und Chancengleichheit

1,16€ Gesammelt

2 Heroes

FUNDACIÓ XAMFRÀ | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Fundació Xamfrà som un grup d’entitats amb seu a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que ens dediquem a la formació́ i a la integració́ laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual. Des de fa més de 40 anys, a Fundació Xamfrà treballem per aconseguir el màxim nivell d’autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual. La nostra voluntat és oferir-los els recursos necessaris en els àmbits de la formació, el treball, l’habitatge i el lleure, així com orientar i donar suport a les seves famílies. Visió Esdevenir un punt de referència per a les persones amb discapacitat intel·lectual i per les seves famílies al llarg de tota la vida. Missió Promoure actuacions, activitats i serveis que tinguin per finalitat la solució de necessitats bàsiques, el foment de la formació́ i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Valors A Fundació Xamfrà els valors que ens guien són: la solidaritat, el respecte a les persones, el compromís, la perseverança, l’esforç i il·lusió i la millora contínua.

Einige der 2 Helden, die FUNDACIÓ XAMFRÀ unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie FUNDACIÓ XAMFRÀ, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Fundació Xamfrà aglutina les actuacions i serveis de dues entitats privades: • La Fundació NouXamfrà, que aglutina la formació professional, el servei d’itineraris laborals i el Centre Especial de Treball; i. • La Fundació Xamfrà Sant Miquel, que coordina els serveis d’habitatge i lleure.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.